I skyggen af den landsdækkende weekend med affaldsindsamling i naturen lagde Week4waste op til mere affaldsindsamling. Her bidrog den ældre generation på lige fod med den yngre

 

Her var mulighed for at kombinere udendørs klubsamvær under sikre former med en aktivitet – der dog knap var så indbringende for klubbens projektkasse. Men naturen har også brug for en håndsrækning, og her bidrog den internationale Y’s Men organisation gerne.

“Det blev til en dejlige vandretur rundt ad de mange små gader i det gamle Vorup. Bevæbnet med poser og snappere fik klubkammerater fyldt to store klare affaldssække. Rigtige mange steder dukkede der cigaretskodder op. Særligt ved steder, hvor folk ofte står og venter på at komme til eller komme ind. Der var også en del mundbind og plastik, som naturen bare ikke kan omsætte”, fortæller Benny Knudsen fra Kronjyllands Y´s Men Club.

Til maj kalder ”Ren natur” på flere affaldsindsamlere, så her tager klubbens medlemmer og tilknyttede endnu en tørn. Denne gang i området ved Tronholmen og Skovholmen. Mon ikke det også giver ‘god gevinst’ i indsamlingsposerne?

 

Hvad med minigolf?

Kronjyllands Y’s Men Clubs mangeårige gode indtægtsgivende arrangementer, minigolf i Randers Festuge og julemarked i Helligåndshuset har været aflyst pga. coronarestriktioner, hvilket har betydet en kraftig reduktion af finanser i projektkassen til uddeling til diverse sociale og humanitære formål lokalt og på verdensplan.

“Det har også betydet nedlukning af klubbens mange sammenkomster, men nu ser klubben frem til lysere dage, når flere er blevet vaccineret. Som en lille trøst har det været muligt at samle små grupper af medlemmerne til ugentlige vandreture i Randers og omegn i starten af foråret. Det har givet nye naturoplevelser for mange i klubben”, fortæller Benny Knudsen.