Antallet af grødeskæringer i Gudenå har været meget debatteret.

Og nu er der en ny udvikling i sagen.

Miljøstyrelsen har i et udkast til en afgørelse lagt op til at der på strækningerne fra Silkeborg til Randers maksimalt kan udføres 1 årlig ordinær grødeskæring.

Men nu vil Silkeborg Kommune genoptage dialogen med Viborg-, Favrskov- og Randers Kommuner om et alternativt regulativ for Gudenå bestående af forskellige vedligeholdelseszoner.

Og Silkeborg ønsker, at Miljøstyrelsens afgørelse om antallet af grødeskæringer sættes i bero.

Men den går ikke, mener forvaltningen i Randers, der indstiller at sagen ikke sættes i bero, og at Randers Kommune skal afvente den endelige afgørelse fra Miljøstyrelsen.

Sagen behandles i Miljø- og teknikudvalget på mandag.