Efter at Arenaen er afleveret af totalentreprenøren til Randers Idrætshaller, har der vist sig problemer med gulvet, som buler op flere steder. Nu skal gulvet brydes op

 

Der har nu været afholdt Syns og Skønsforretning og konklusionen er, at gulvet er lagt inden den underliggende beton er tørret ordentligt op og at gulvet ikke er beregnet til den belastning, som de mobile tribuner medfører.  Gulvet skal brydes op og der skal lægges et nyt.

Dette forhold ligger ud over den verserende voldgiftssag, som entreprenøren har rejst mod Randers idrætshaller og hos Randers Idrætshaller afventer Totalentreprenørens anerkendelse af syns- og skønsmandens afgørelse og om de frivilligt vil udskifte gulvet.

“Vi presser på for at få udskiftet gulvet så hurtigt som muligt, dog ikke hurtigere end at det denne gang skal gøres ordentligt”, skriver de i en pressemeddelelse.

Voldgiftssagen vedrørende Arena Randers kommer for voldgiften  her i  maj og sagsbehandlingen forventes afsluttet fredag 21. maj.  Afgørelsen kan vi forvente cirka fire uger efter.

Voldgiftssagen er anlagt af totalentreprenøren og handler om hovedsagelig to stridspunkter gående på forhold vedrørende sammenbygningen med eksisterende haller samt krav til støjdæmpning.

Afledt heraf, at totalentreprenøren mener det er ekstraarbejde og dermed er berettiget til tillægsbetaling og fristforlængelse.

Randers Idrætshaller har tilbageholdt en del af byggesummen med henvisning til den bod entreprenøren skal betale.

Bestyrelsen for Randers Idrætshaller valgte, at Arenaen skulle bygges som en totalentreprise. Det betyder at entreprenøren står for arkitektarbejde , projektering, opførelse og færdiggørelse med  fast inventar og har ansvaret herfor.

I og med at bestyrelsen valgte, at opgaven skulle løses som en totalentreprise, mener de, at problemerne omkring byggeriet må ligge hos entreprenøren, da han har ansvaret for alle dele af byggeriet, bortset fra udbuddet, konkluderer de.