I forbindelse med kommunalvalget til november, er der brug for hjælpere, der skal være med til at sikre, at alt foregår korrekt. Derfor efterlyser kommunen nu borgere til opgaven

 

“Der har været et politisk ønske om at vi skulle finde flere borgere blandt de tilforordnede. Normalt støvsuger vi forvaltningen for personale samtidig med at de politiske partier også hjælper til. Men vi vil altså gerne have borgerne til også at hjælpe til på den demokratiske festdag”, fortæller Randi Theill Reimann, Juridisk konsulent hos Randers Kommune og  står i spidsen for til tilforordnede.

Betingelsen for at blive hjælper til valget (valgtilforordnet) er, at man har ret til at stemme til valget.

Til kommunal- og regionsrådsvalget 16. november kan man enten være hjælper hele dagen, eller man kan hjælpe til med optællingen af stemmer, når valgstederne lukker kl. 20.00.

“Så nu sætter vi ind på den borgerrettet rekruttering, og håber af den vej, at flere vil melde sig til dagen – som de fleste faktisk synes er rigtig hyggelig”, siger Randi Theill Reimann.

En af de der gerne hjælper til er Lone Hamborg Nielsen. Hun har ved de sidste 10-11 valg hjulpet til i egenskab af offentlig ansat i administrationen på Lakstorvet. Og selvom hun er gået på pension, er hun helt klar.

“Jeg synes, det er min pligt at gøre noget for demokratiet. Jeg har tiden og ressourcerne og så har jeg interessen”, fortæller hun.

 

Et valg er noget helt specielt

Til kommunalvalg og folketingsvalg er der en følelse af national stolthed, fordi man på helt demokratisk vis kan sætte sit kryds og være med til at bestemme, hvem der skal lede kommunen eller landet. Den stemning mærker de frivillige også og derfor hjælper de til.

Normalt henter kommunen frivillige i de politiske partier og blandt de ansatte på laksetorvet, men der er efterhånden en del pladser, der ikke kan besættes og derfor går man nu fra kommunen ud og efterlyser borgere til at hjælpe til ved valghandlingen til november. Og det må gerne være de lidt yngre.

“”Vi vil gerne kigge til de lidt yngre kræfter, for det er en lang dag – valget strækker sig til ud på natten, og næste dag skal en del også møde ind for at fintælle”, fortæller Randi Theill Reimann.

“Vi har oplevet at dagen og natten blev lidt for lang for nogle, så nu opfordrer vi de lidt yngre til også at melde sig på banden”, siger hun.

Det er ellers en blandet aldersgruppe der er på valgstederne sådan en dag – men med en overvægt af folk der er lidt oppe i årene, og nu skal de yngre kræfter til.

“Men vi kan selvfølgelig bruge alle det er klart. Og det er en hyggelig dag, hvor vi for manges vedkommende kan opfylde de ønsker de har om hvilket valgsted de skal passe”, siger hun.

 

Hjælper hele dagen

Hvis man melder sig som hjælper til hele valgdagen, skal man møde ind på valgstedet kl. 07.00 og blive der, indtil stemmerne er talt op. Det betyder også, at man ikke må forlade valgstedet i løbet af dagen, og det er derfor også vigtigt, at man husker at brevstemme inden valgdagen, hvis ikke det er det valgsted man selv er tilknyttet.

I løbet af valgdagen kan du som hjælper komme til at løse opgaver som at modtage valgkort, udlevere stemmesedler, sørge for, at vælgerne lægger stemmesedlen i den korrekte stemmeurne, stemmesedlen ikke tages med ud af valglokalet, kontrollere, at stemmerummene er klar til den næste vælger og at der ikke er skrevet noget på plakater eller andetsteds i stemmerummene.

Herudover skal du naturligvis også deltage i optællingen af stemmer.

“Ved stermmeoptællingen kan der også dukke nogle lidt sjove oplevelser på.

“Vi har oplevet at der bliver skrevet noget helt anet på stemmesedlerne – nogle gange er det skældsord, fordi en vælger ikke kan lide en kandidat. andre gange er det noget der slet ikke har med valget at gøre. Men vedkommende har været i stemmeboksen og mødt op som de synes det har pligt til. Den slags ser vi nogle gange og sådan en stemmeseddel er selvfølgelig ugyldig”, fortæller Randi Theill Reimann.

 

Med i mange år

To af dem der har været med i rigtig mange år er Michael Mose og Lone Hamborg Nielsen.

Michael Mose er medlem af Socialdemokratiet, og har siden 1992 været frivillig hjælper ved valgene her i Randers Kommune. Og det gør han gerne, fortæller han.:

“Jeg startede med at hjælpe til, fordi jeg er medlem af et parti. Jeg synes, det er vigtigt at deltage i demokratiet, og så synes jeg, det er spændende at se, hvordan tingene foregår ude bagved ved sådan et valg”.

Han hjælper til både ved folketingsvalg og ved kommunalvalg og det vil han blive ved med.

“Det er en helt speciel dag. Folk er meget engagerede for at få dagen til at fungere. Alle er glade og tilfredse – hvad enten det er dem der hjælper til eller dem der kommer for at stemme – Så alt i alt en god dag”, fortæller han.

“Og så kan vi fra de forskellige partier jo godt gå og mobbe hinanden i alt venskabelighed om hvem der mon vinder valget”, siger han og griner.

Lone Hamborg Nielsen, bor i Hornbæk og derfor er det nemt for hende at hjælpe til i Hornbækhallen. Det gør hun gerne, selvom hun efterhånden er oppe i årene.

“Vi er en del, der efterhånden kender hinanden og så laver vi turnusser. Vi skiftes til frokost og rygepauser og hjælper hinanden, hvor vi kan. Jeg synes, det er en rigtig hyggelig dag”, fortæller hun.

“Der er den der helt specielle stemning og man ranker automatisk ryggen på sådan en dag”, siger hun.

 

 

 

Som hjælper hele dagen modtager man en skattepligtig diæt på 870 kr. (2 x 435 kr.). Der vil være gratis forplejning på dagen.

Du være opmærksom på, at der er tale om en lang dag, og at arbejdet først slutter, når stemmerne er talt op. Du skal derfor kunne holde til at være på i et meget langt tidsrum.

Du kan også melde dig til at hjælpe med optællingen af stemmer. Dette arbejde påbegyndes, når afstemningen af slut. Der skal tælles listestemmer (partistemmer) til både kommunalvalget og regionsrådsvalget, og så skal der tælles personlige stemmer til kommunalvalget.

Som stemmetæller skal du møde ind på valgstedet kl. 20.00 og blive indtil stemmerne er talt op.

Som hjælper til optællingen vil du modtage en skattepligtig diæt på 435 kr. Hvis din opgaver varer udover fire timer, vil du modtage dobbeltdiæt.

 

Betingelsen for at blive hjælper til valget (valgtilforordnet) er, at man har ret til at stemme til valget.

 

At være hjælper til valget er borgerligt ombud, og du forpligter dig til at hjælpe, hvis der bliver brug for din hjælp.

 

Du melder dig som hjælper ved at udfylde formularen “Bliv hjælper til valget” (kræver NemID) på www.randers.dk/blivvalgtilforordnet