Tilbage i 2018 afsatte Randers Byråd 3 mio. kr. til en ny kommunal omklædningsbygning med klubfaciliteter i Stevnstrup.

Foreningen IF Alliancen har indsamlet 1.780.000 kr. til projektet, men en netop afholdt licitation viser tilbud, der ligger over den samlede projektsum.

Så nu indstiller sundheds-, idræts- og kulturudvalget at der udover en tilpasning af projektet flyttes 200.000 kr. til projektet fra puljen til renovering af kommunale omklædningsrum.

Den samlede projektsum er på godt 5.3 mio. kr.

På grund af travlhed i byggebranchen forventes projektets færdiggørelse at blive forsinket.