Mens det på landsplan står skidt til med brugen af offentlig videregående efteruddannelse, blev 2020 et rekordår for Erhvervsakademi Dania i Randers

Da corona ramte Danmark, omlagde Dania til online-undervisning, og tilbød efteruddannelse til medarbejdere, der ellers ville have mistet jobbet.

Og det har rent faktisk ført til en så betragtelig stigning i antal personer på videregående efteruddannelse lokalt, at det har overhalet antallet af fuldtidsstuderende.

Samtidig har det betydet en fremgang på 82 procent på årets resultat.