Banedanmark er godt i gang med byggeriet af den nye bro ved Hvidemøllevej og det omkringliggende arbejde ved veje og P-pladser.

Det er et stort og tungt arbejde, der ikke kan gennemføres uden gener for naboer og trafikanter i området.

Blandt med et reduceret antal parkeringspladser ved den gamle gasværksgrund ved Jernbanegade.

Der er også lukket for gående og cyklende trafik under broen ved Hvidemøllevej.

Men arbejdet skrider planmæssigt frem.

Banedanmark bekræfter nemlig at anlægsarbejdet er færdigt i januar 2022, oplyser Randers kommune.