Kommuneplan 2021 er den overordnede plan for Randers Kommunes fysiske udvikling i de kommende 12 år.

Planen blev vedtaget af Randers Byråd på mødet i går hvor det samtidig blev besluttet, at der skal udarbejdes en plan for placering af et udviklingsområde for nye grunde i Øster Bjerregrav.

Kommuneplanen skal beskytte og udvikle kvaliteterne i Randers Kommunes byer, landskab og natur, og den beskriver blandt andet, hvor der må bygges og udpeger mulige bolig- og erhvervsområder.

Kommuneplanen bliver revideret hvert fjerde år, og i forhold til planen fra 2017 er der i den nye udgave en række forandringer.

Blandt andet kommer den fysiske udvikling af Randers Kommune nu til at tage udgangspunkt i seks karakterområder: Fjordbyerne, De åbne vidder, Skov- og sølandskabet, Ådalen, Forstæderne og Randers By. Med hver sin identitet og styrke kommer disse nye karakterområder til at skabe rammen for den strategiske udvikling af kommunen som helhed.