Randers Kommune har fået en ny politik for kønsligestilling, der skal sikre lige muligheder for alle køn.

Politikken blev vedtaget af byrådet på mødet i går.

Den indebærer at alle uanset køn, identitet og seksuel orientering skal have lige muligheder og fri livsudfoldelse i leg, uddannelse, arbejde, familieliv og samfundet generelt.

Senere på året vil kommunen afholde en konference om kønsligestilling. Det bliver den 23. august.