I næste uge reparerer Randers Kommune asfaltlaget på vejen gennem Hvidsten.

Arbejdet omfatter fræsning og asfaltering på kørebanen. Det foregår i dagtimerne fra klokken 7-20.

“Vi reparerer den eksisterende kørebane nu, og til efteråret kommer vi så og udlægger nyt asfaltslidlag i hele bredden af vejen,” fortæller projektleder Henrik Kaldahl.

Mariagervej vil være spærret i perioden, og der laves omkørsel.

Også busruter, der kører på strækningen, bliver omlagt.