Danmark halter bagud på ligestillingsområdet. Vi er nu helt nede på en 29.-plads, mens de andre nordiske lande er i top 5. Hvordan kan det være, at vi er endt der? Det har vi diskuteret i Udviklingsforum for kønsligestillingspolitik, hvis arbejde jeg har deltaget i, sammen med gode byrådskolleger, medarbejdere og chefer i Randers Kommune.

 

Vores arbejde har resulteret i Kønsligestilling – lige muligheder for alle køn; en ligestillingspolitik for Randers Kommune, som byrådet nu har vedtaget.

I Randers Kommune har vi en mangfoldig forståelse af køn.

Alle uanset køn, identitet og seksualitet skal have lige muligheder

i leg, uddannelse, arbejde, familieliv og samfundet generelt. Der er plads til forskellighed. Den enkelte har frihed til at leve det liv, de ønsker, og til at indgå i anerkendende fællesskaber.

 

Vi har i politikken sat fokus på tre områder:

Kønsligestilling – på arbejdspladserne i Randers Kommunen – i kommunens møde med borgerne og i forhold til alle borgere i Randers Kommune.

 

Vi har i Danmark et af verdens mest kønsopdelte arbejdsmarkeder. Det gælder også i Randers.

I flg. tal fra Beskæftigelsesministeriet (2020) er ca. halvdelen af alle kvinder på arbejdsmarkedet ansat inden for offentlig administration, undervisning og sundhed, mens det samme gør sig gældende for 17% af de mandlige beskæftigede.

 

  • Mænd udgør 9% af medarbejderne i dagtilbud og 30% på skoleområdet. Kilde: Miljø og Teknik, Randers Kommune data, 2020.
  • Mænd udgør 5% af medarbejderne indenfor social- og sundhedsassistenter og -hjælpere. Kilde: Miljø og Teknik, Randers Kommune data, 2020.
  • Mænd udgør 49% af medarbejderne indenfor Udvikling. Kilde: Miljø og Teknik, Randers Kommune data, 2020.

 

På arbejdspladserne i Randers Kommune arbejder vi med den nye ligestillingspolitik for at understøtte at alle medarbejdere uanset køn og identitet oplever lige gode muligheder for at gøre karriere. Det skal være viden, evner og kompetencer, der er afgørende for udviklingsmuligheder og lønniveau.

Vi vil udfordre traditionelle forestillinger om kvindefag og mandefag, og skabe attraktive arbejdspladser og jobmuligheder, som alle medarbejdere uanset køn kan se sig selv ind i.

Vi vil skabe arbejdspladser, der er kendetegnet ved en tryg og respektfuld kultur. Der skal være klare rammer for god adfærd, så ingen oplever krænkelser. Og der skal være en kultur for at tale om uhensigtsmæssig adfærd, inden det sker.

 

I kommunens møde med borgerne har vi via den nye ligestillingspolitik bl.a. fokus på ulighed i sundhed mellem kvinder og mænd.

I flg. tal fra Sundhedsstyrelsen er middellevealderen er 79 år for mænd og 83 år for kvinder.

  • En større andel af mænd end ældre kvinder har et usundt kostmønster.
  • Kvinder har større risiko for at føle sig uønsket alene end mænd.
  • Mænd har større risiko for aldrig eller sjældent at have kontakt med venner og familie uden for husstanden.

 

Vi vil i Randers Kommune øge opmærksomheden på, hvordan kønsmæssige forhold kan spille ind på voksnes livskvalitet både i forhold til fysisk og mental sundhed som eksempelvis motion, ensomhed og stress.

– Vi vil møde den enkelte med tiltag og aktiviteter, som mindsker kønsulighed i sundhed og omsorg.

– Vi vil understøtte voksne i svære krisesituationer. Vores tilbud skal give alle køn lige gode muligheder for at håndtere svære livssituationer.

 

Som leder af Kvindedagen i Randers er jeg meget tilfreds med at vi har fået sat gang i arbejdet med kønsligestilling i Randers Kommune. Vi er dog kun ved begyndelsen. I august holdes der en konference om Kønsligestilling med deltagelse af relevante interessenter. Herefter forestår et langstrakt arbejde med at implementere ligestillingspolitikken i Randers Kommune. Men nu har vi taget første skridt.

 

Det er klart, at kønsligestilling vedrører alle borgere i Danmark. Men lige nu er jeg byrådsmedlem og har derfor gjort min indflydelse gældende lokalt i Randers. Min post som byrådsmedlem udløber ved årsskiftet, men jeg er fortsat folketingskandidat, og hvis vælgerne giver mig muligheden ved næste folketingsvalg, vil jeg selvfølgelig i Folketinget arbejde for ligestilling i hele Danmark.

 

 

Iben Sønderup (S) Byrådsmedlem og folketingskandidat

leder af Kvindedagen i Randers

Folketingskandidat