På Udbyhøj Strand er der et halvt livreddertårn, som man ikke må forveksle med at en levende livredder er til stede. Men der er helle ringen grund til bekymring om sikkerheden på stranden

 

Selvom der ikke er livreddere fysisk til stede, er der ingen farer, lyder det fra Randers Kommune. Der har så vidt vides aldrig været tanker om netop dette, da stranden ikke er farlig. Men på grund af sejlrenden og strøm længere ude, bør man bade indenfor flydelinen.

Udbyhøj Strand ligger ved Udbyhøj lystbådehavn i udkanten af Randers fjord. Udbyhøj Strand vurderes som en sikker strand uden væsentlige farlige strømforhold og ingen store bølger, hedder det i en mail fra Fritidsforvaltningen.

Det er politiet der har det første og sidste ord i den sag. De laver vurderingen i samarbejde med Byrådet.

Der skelnes mellem tre kategorier, når man snakker om badesikkerheden – Strande og søer, Strande og søer med tilvirkede badefaciliteter og Badeanlæg

Der er sjældent krav om livreddere ved de første to kategorier. Det kan vurderes fra sted til sted blandt andet ud fra omgang og brug.

I Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv, samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger hedder det blandt andet at: ”For offentlige badestrande og badeanstalter skal politiet efter forhandlinger med kommunalbestyrelsen i nødvendigt omfang træffe bestemmelse om, hvilket redningsmateriel de skal være til stede … til afværgelse af fare for de badendes liv og helbred”.

Og det vurderes i Randers at der ikke er brug for yderligere tiltag end redningsposter udformet som der karakteristiske orange trekant.

 

Populære badesteder

Udbyhøj Strand kom i 2019 i top 25 over reneste strande i Danmark. Blå Flag er en international miljømærkningsordning for strande og lystbådehavne. Mærkningen sikrer at badende vil møde den bedste vandkvalitet i vandet, gode faciliteter, let forståelig miljøinformation og miljøaktiviteter (både på stranden og på havnen) og et godt sikkerhedsniveau.

Stranden har ren hvid sand og børn kan trygt færdes tæt i vandet tæt på kysten. Det samme gær sig gældende i Fussingø, der har en forholdsvis ny badebro, der bliver rigt benyttet i sommerhalvåret.

Der kan være rigtig mange mennesker i Fussingø på en god sommerdag – nok fordi den ikke ligger så langt fra Randers by. Her kan det mange gange godt betale sig at køre til Udbyhøj, hvis man har mulighed for det. Her er mere plads og med den megen sand, er der go mulighed for børnene at lave sandslotte – en disciplin man ikke kan dyrke i Fussingø på samme måde. Til gengæld kan man finde skygge i Fussingø – noget der ikke er meget af i Udbyhøj.

Og husk: Der kan være en sundhedsrisiko forbundet med at bade i vandet i Gudenåen, havnen og fjorden. Badning i Gudenåen, havnen og fjorden er på eget ansvar. Vandkvaliteten bliver ikke kontrolleret og der kan være skjulte strømforhold.

 

Her kommer de vigtigste baderåd til randrusianerne:

Beskyt dig i tordenvejr – Det sikreste sted at opholde sig i tordenvejr er indendørs. Hvis du befinder dig på en strand uden mulighed for at komme indendørs eller at sætte dig i en bil, så er det bedste, du kan gøre, at sætte dig på hug med hovedet mellem benene. Det gælder om at gøre din kropsoverflade så lille som muligt. Et kraftigt lyn kan slå en person ihjel på 100 meters afstand.

Lær at svømme – Når du kan svømme, kan du redde dig selv og andre fra at drukne. Vælger du at gå i vandet, selvom du ikke kan svømme, bør du finde et sted, hvor du kan bunde med rolige vandforhold.

Gå aldrig alene i vandet – Når I er flere, kan I holde øje med hinanden og reagere hurtigt, hvis noget går galt. Det giver større sikkerhed for alle. Undgå farlige lege i vandet og råb aldrig om hjælp for sjov.

Læs vinden og vandet – Brug dine øjne og din sunde fornuft, før du bader. Tjek vandets dybde og strømforhold og hold øje med vindens retning. Ved fralandsvind driver badedyr, gummibåde og luftmadrasser hurtigt til havs. Der er også øget risiko for brandmænd. Ved pålandsvind er der øget risiko for revlehuller med kraftig udstrømning.

Lær stranden at kende – En ny strand kan være fuld af overraskelser, der ikke kan ses med det blotte øje. Spørg de lokale eller en livredder om strandens særlige forhold, før du går i vandet. Passerer der en hurtigfærge, der kan give store bølger? Er stranden kendt for at være meget stejl? Er der moler eller høfder, som påvirker strømmen?

Slip ikke børnene af syne – Hold dig tæt ved badende børn, så I kan se og høre hinanden, og du kan nå at gribe ind, hvis det bliver nødvendigt. Selv større børn, der svømmer godt i en svømmehal, kommer nemt i vanskeligheder i mødet med havets strøm og bølger.