Hos Randers Kommune er vikardækningen i sommeren så stor en udfordring, at medarbejdere nu opfordres til at vikariere, hvis de har tid.

– Vi har gjort en massiv indsats for at finde vikarer, men der er stadig udfordringer med at få vagtskemaer til at hænge sammen,” siger kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt.

Udfordringerne er på ældreområdet og på det specialiserede socialområde.

Derfor har Jesper Kaas Schmidt netop sendt en opfordring til alle medarbejdere om at vikariere som sommerafløser, hvis der er mulighed for det.

Der mangler vikarer til at indgå i arbejdet med at imødekomme behov og ønsker hos beboere på ældrecenter og på det specialiserede socialområde. Der kan både være tale om opgaver som ordinær pleje og aktiviteter for borgere.