Hele vinteren har podere kørt rundt på skolerne i Randers Kommune og testet både elever og medarbejdere for Covid-19.

Nu er skolerne gået på sommerferie, og derfor har Randers Kommune udlånt poderne.

De er nemlig med til at dække ind på social- og sundhedsområdet, hvor der er mangel på arbejdskraft henover sommeren.

Poderne varetager mange funktioner, med alt lige fra madlavning til rengøring samt assistance på botilbud.

Når skoleeleverne kommer tilbage til august, vender også poderne tilbage på skolerne.