Skoleopgaven er i stigende grad flyttet fra folkeskolen til fri- og privatskolerne. Det kan få konsekvenser for lokale skolebørn.

Undersøgelser fra tænketanken Kraka og Arbejderbevægelsens Fællesråd – AE – viser, at ressourcesvage børn klarer sig bedre, når de går i skole med børn, fra ressourcestærke hjem.

Men i både Randers og Syddjurs Kommuner er det nu godt hver femte barn i 1. klasse, der går i fri- eller privatskole.

– Vi skal som samfund stille os selv det spørgsmål, om vi prioriterer folkeskolen højt nok, siger chefanalytiker og projektchef i AE, Mie Dalskov Pihl.