Efter sommerferien er det ikke længere tilladt at ryge eller bruge anden tobak i skoletiden på ungdomsuddannelser i Danmark.

Lokalt støtter Randers Sundhedscenter uddannelsesinstitutionerne i Randers Kommune med implementering og håndtering af de nye regler.

Tobaksfri skoletid bliver indført for at hjælpe eleverne til at begrænse den daglige rygning, og erfaringer viser, at flere helt vælger at stoppe brugen af tobak. Man forhindrer desuden, at nye elever begynder at ryge på grund af kulturen på skolen.

Røgfri skoletid gælder for både elever og lærere.