Elever fra FGU i Randers har i samarbejde med det kommunale affaldsprojekt Ren Randers lavet en stor affaldsinstallation til Randers Festuge

 

I tre måneder har elever fra kunstlinjen på FGU i Randers været i fuld gang et projekt om bæredygtighed. De har derfor kastet sig over affaldsproblematikken. De unge har lavet forundersøgelser om henkastet affald i Randers, og de har efterfølgende udviklet og lavet en affaldsinstallation til byrummet i Randers:

“Gennem projektperioden har vi fundet ud af, at folk smider mere affald på gaden og i naturen, end vi troede,” siger Isabella Sommer, elev på FGU i Randers.

Hendes klassekammerat Rose Atlander har også været med til at udvikle affaldsinstallationen:

“Installation skal gøre folk opmærksomme på, at vi alle har et ansvar for at værne om naturen. Både for miljøets skyld, men også fordi vi gerne vil bo et sted, hvor der er rent og pænt,” fortæller Rose Atlander, elev på FGU i Randers.

Installationen består af liggende trærødder med blade af affald. Blomsterkummer fyldt med cigaretskod og farverige blomster og grønne træer med en underskov af affald:

“Eleverne har været meget optaget af projektet. Det har stor betydning for dem, at de kan følge et større projekt helt til dørs. Et projekt, der bliver synligt i byrummet, og som kan være med til at skubbe til borgerens holdninger og adfærd i forhold til henkastet affald,” siger Marianne Sloth, lærer på kunstlinjen på FGU i Randers.

 

Samarbejde på tværs giver resultater

Det kommunale projekt Ren Randers samarbejder med uddannelsesinstitutioner med stor succes. I foråret 2021 samarbejdede Ren Randers med en gruppe studerende på metallinjen på FGU i Randers om at lave nye askebægre på Justesens Plæne. Projektet på Plænen har givet positive resultater. De besøgende på Justesens Plæne bruger flittigt askebægrene. Der er væsentligt færre cigaretskod på græsset:

“Det er spændende og udviklende for projekt Ren Randers at samarbejde med unge i Randers kommune. Det er affaldsinstallationen et bevis på. De unge har været dygtige, kreative og nytænkende til at sammenkoble miljø og henkastet affald. Jeg håber, at mange mennesker vil kigge forbi installationen de kommende uger,” siger Frank Nørgaard, formand for Miljø og teknikudvalget i Randers Kommune.

Affaldsinstallationen blev indviet fredag 13. august. Den er placeret ved Stibroen ved Havnegade, og det er planen, at installationen bliver stående et par uger i august måned.