Gennem snart to år har flere parter arbejdet på at få oprettet et nationalt center for biodiversitet i Randers.

Det er benævnt Biosfæren – Center for Biodiversitet, og forventes at blive et nationalt samlingssted for bevaring og fremme af biodiversitet og genetiske ressourcer.

På torsdag skal Udviklingsudvalget tage stilling til om der skal bevilges 300.000 kroner til et forprojekt for centret, som på sigt ventes at blive etableret i Randers Jernstøberis bygninger på Industrivej.

I første om gang indstilles det at bygningerne stilles til rådighed for Biosfæren i en 3-årig opstartsperiode uden beregning.