Kommunerne har haft mulighed for at søge om et ekstra økonomisk tilskud til budgettet for 2022.

17 vanskeligt stillede kommuner har fået andel i puljen på 360 mio. kr. til særtilskud.

Blandt dem er Norddjurs, der får særtilskud på 12 millioner.

Kommunerne er for 2022 også blevet meddelt fordelingen af låneadgang fra en lånepulje på 200 mio. kroner.

Her er Randers med blandt i alt 14 kommuner.

Randers er meddelt lånedispensation på 28 millioner kroner.