Mange ved ikke, at Randers er hovedstad for outsiderkunsten i Danmark. Mange ved måske slet ikke, hvad outsiderkunst er. Det satte en tema-aften fokus på med 80 interesserede tilhørere

 

Outsiderkunst – eller Outsider Art er kunst skabt af folk med særlige behov – eller som David Jensen, der har autisme og er kunstner på Gaia Academy, siger: “Folk med særlige evner!”

For de har særlige evner denne gruppe af borgere i vores land. De skaber kunst uden filter og uden at tænke over, hvad andre vil synes om det, de har skabt. Umiddelbarheden er åbenlys, og derfor er den også fyldt med finurlige og provokerende penselstrøg, udformninger og materialer. Her gælder udsagnet ikke om at “det er ikke det, vi plejer at gøre”. Men få kender til netop denne gruppes kreative evner. Derfor arrangerede LEV i Randers en aften, hvor netop mennesker med udviklingshandicap og deres kunst var i centrum. Formand i Randers, Vitus Jordan, fortæller hvorfor:

“Jeg syntes, der trængte til at komme fokus på disse elevers evner og eksistens. De har været skubbet bag i køen under corona, og de fortjener at blive set og hørt. Og at Randers faktisk er centrum for outsiderart i Danmark og måske også i Europa, synes jeg, vi skal være stolte af”, siger Vitus Jordan.

Hans søn Benjamin med Downs syndrom er elev på Gaia Academy.

 

Alle har ret til anerkendelse

… det mener folkene i LEV Randers, dem på Kunstskolen Bifrost og på Gaia Academy. En anerkendelse som eleverne og kunstnerne med særlige behov – eller evner – fortjener.

“Denne gruppe er simpelthen blevet overset de sidste halvandet år”, mener Vitus Jordan, formand for LEV Randers.

“De to gange restriktionerne skulle ophæves, kom denne gruppe halvanden måned bagefter alle andre. Det kan vi ikke være bekendt. Men det er bare én situation, hvor vi ikke anerkender denne gruppe som samfundsborgere. En anden situation er i anerkendelsen af deres helt særlige evner. Og her skulle vi i Randers være bedre til at se på vores kunstnere, som er så dygtige til at udtrykke sig gennem deres kunst. Mange aner simpelthen ikke, at deres kunst eksisterer”, siger han.

Og Randers er helt i front, når det kommer til Outsider Art.

Kunstnerne hos både Bifrost og Gaia udstiller jævnligt i udlandet og indenfor de seneste år sælger flere af dem også adskillige værker.

At denne gruppe af medborgere bliver overset, forstår mange af de fremmødte slet ikke. Men som Vitus Jordan siger.

“Os der er midt i det, kan jo sagtens se det. Men folk udenfor som ikke beskæftiger sig med det har nemmere ved at overse det”, siger han.

Outsider Art blev første gang nævnt af den tyske læge Hans Prinzhorn i 1922, men man satte først navn på det i 1947 og kaldte det collection de l´Art Brut. I Lausanne ligger der i dag netop et museum med dette navn.

I 2009 var Gaia Museum vært for et europæisk møde om outsider kunst og European Outsider Art Association blev stiftet. Gaia i Randers er i dag sekretariat for denne Europæiske sammenslutning.

Og selvom mange randrusianere ikke kender til denne kunstform vinder den altså mere og mere frem og bliver mainstream. Flere kunstsamlere er nemlig begyndt at interessere sig for disse kunstners værker.

 

Besparelser

FOF´s Kunstskole for udviklingshæmmede Bifrost har haft kniven for struben flere gange i det kommunale budget – ligeledes har Gaia også stået med det ene ben ude over afgrunden. Og det kan vi ikke være bekendt, mener både LEV, Gaia og Bifrost foruden flere politikere og støttepersoner.

”Her er en gruppe med handicaps, der formår at udtrykke deres inderste tanker på en særdeles kreativ og professionel måde. Outsider Art er anerkendt overalt i verden og bidrager i den samlede kunstverden til mangfoldighed og giver os noget at tænke over. Kunsten er umiddelbar og uden filter. Her bliver der ikke skævet til regler, meninger og smag. Kunsten kommer indefra hos de mennesker, der for de flestes vedkommende har svært ved at udtrykke sig på andre måder”, blev der blandt andet sagt fra flere sider af de forskellige oplægsholdere denne aften.

Den anerkendelse er fem byrådspolitikere i Randers Byråd klar til at følge til dørs i deres fremtidige politik. De havde denne aften takket ja til at komme med deres syn på denne helt særlige kunst, som vi skal være bedre til at anerkende. Det var Karen Lagoni (S), Louise Høgh (V), Rosa Lykke Yde (SF), Mogens Nyholm (R) og Frida Valbjørn (EL).

De fem politikere gav deres bud på, hvordan man kan understøtte netop outsider kunsten i Randers og udbrede kendskabet til den – ikke mindst her i byen, hvor elever og kunstnere for det meste lever et helt anonymt liv i forhold til resten af byen.

Privat er Mogens Nyholm en stor beundre af outsider art og vil ikke nedlægge nogle af de to institutioner sagde han denne aften. Og han hilser flere gange om ugen på kunstnerne i bybilledet. Louise Høeg, der er formand for sundheds, idræts- og kulturudvalget er en stor fortaler for at give både udviklingshæmmede og psykisk udfordrede borgere en stemme.  Hun sagde:

”Vi andre får inspiration af mennesker med særlige evner og deres kunst. Jeg vil gerne gøre mit til at bevare de helt særlige steder for disse mennesker i den kommende handicappolitik. At mestre eget liv er en helt klar målsætning for det nuværende byråd”, sagde hun.

Også både Karen Lagoni, Frida Valbjørn Christensen og Rosa Lykke Yde er med på at give en stemme til denne her helt særlige gruppe af mennesker, der kan noget helt særligt og som bliver lagt mærke til selv udenfor landets grænser. Blandt andet sagde Karen Lagoni:

”Vi skal alle have mulighed for at udtrykke os – det er ordentlighed. Udvikling er at sikre alle lige adgang til at udtrykke sig. Og frihed er at alle kan ytre sig. Og vi skal behandle folk forskelligt – det er ligeværdighed. Og jeg er stolt af, at vi her i Randers har så flotte repræsentanter for kunsten.”

Og en ting var politikerne enige om:

”Vi er heldige at have både Bifrost og Gaia, og vi skal inddrage dem mere”.

 

Jubilæumsbog

Sidste år kunne Kunstskolen Bifrost fejre 25 år jubilæum. Men på grund af nedlukninger og den særlig sårbare gruppe, blev dette jubilæum ikke til noget. Men der blev skrevet en jubilæumsbog. Kunstner og lærer på Bifrost Per Kjærsgaard Jensen har samlet en del historier om skolen sammen med en masse kunst fra elever gennem tiden i en flot bog, der skal fortælle historien om Bifrost. Allerede efter et år på skolen fik han idéen til bogen, for han var fascineret af idéerne bag kunstværkerne. Eleverne bliver inddraget i undervisningen på Bifrost. Både med hensyn til hvilken genrer der skal undervises i, og hvor der skal udstilles.

”Jeg er meget stolt af, at vi har plads til et sted som Bifrost i vores by. Det er positivt at eleverne får en stemme”, siger Per Jensen.

Den anerkendte kunstner Bjørn Nørgaard har skrevet i sit forord til bogen:

“Vi er alle født med skabende evner, i mange forskellige variationer. At give den enkelte muligheden for at udvikle sine særlige talenter, er en af de vigtigste opgaver i ethvert samfund. Vi er alle født med og opvokset med forskellige udgangspunkter. At bruge og udvikle de forudsætninger, man er givet, er afgørende for at leve et rigt og komplekst liv.

´Glæde og sorrig de vandre til hobe` hedder det i salmen – et helt liv rummer skygge og lys. Kunstnerne fra Bifrost og deres enestående værker viser os, hvor rig og mangfoldig kunsten og livet kan være, når vi giver rum og plads, både praktisk og åndeligt. Et kvart århundrede er dog noget, måtte det blive et helt og mere til. Tillykke til dem, der var, dem, der er, og dem, der kommer”. – Bjørn Nørgaard.

Alle tilmeldte til denne temaaften fik et eksemplar af Per Jensens bog om 25 år med Bifrost i gave.

 

Også pædagogisk

Det er ikke kun kunst, der arbejdes med hos Bifrost og Gaia. Pædagogikken er også i højsæde. Eleverne kan på Gaia Academy gennemføre deres Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) … en treårig ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov. Når de har gennemført den kan de blive og være kunstnere.  Og det er der en del, der benytter sig af. De udstiller blandt andet i udlandet – i Sverige, Japan, Finland eller Paris. Og her kommer eleverne også med på turene. Flere kunstnere på både Bifrost og Gaia har også solgt værker til museer eller kunstsamlere.

Og så har de elever fra almindelige skoler på besøg, der derved får et indblik i en noget anderledes hverdag for unge, der har helt andre behov og evner end de såkaldte almindelige unge, fortæller leder af Gaia, Anna Noe Bovin.

”Et helt konkret eksempel er, at nogle af vore elever har oplevet at blive råbt af på busterminalen eller at ingen vil sidde ved siden af dem i bussen. Men efter at vi har haft elever fra en almindelig skole på besøg, oplever de nu at andre unge gerne vil sidde med dem og snakke i bussen”, fortalte hun ved temaaftenen.

Nogle af tilhørerne foreslog, at man kunne gøre det obligatorisk at elever fra almindelig skoler i Randers skulle forbi Gaia eller Bifrost som et led i eksempelvis samfundsfag. Dette blev dog afvist, da det vil være for stor en mundfuld for eleverne og kunstnerne på de to institutioner.

—————————————————————————

LEV er interesseorganisationen for de cirka 50.000 mennesker med udviklingshandicap, der er i Danmark, samt deres pårørende. HM Dronning Margrethe har været protektor for foreningen i 20 år.

LEV blev stiftet i 1952 under navnet Landsforeningen Evnesvages Vel. I 2019 fik den sit nuværende navn, LEV.