Randers Byråd mødes på fredag for at drøfte en eventuel ansøgning til Indenrigs- og boligministeriet om andel i rammen til skatteændringer.

Et flertal i Økonomiudvalget besluttede tidligere på ugen at kommunen ikke skal sende ansøgning.

Men Beboerlisten begærede sagen i byrådet, og det er baggrunden for mødet på fredag 10. september som samtidig er ansøgningsfristen for ansøgninger til ministeriet.

Mødes holdes digitalt på Teams klokken 16.

Som led i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for næste år, er der etableret en ramme til skatteforhøjelser på 50 mio. kr. i 2022. Et tilsvarende beløb er
afsat til kommunale skattenedsættelser med tilskud.