Fredag 10. september kl.7.30-8.15 vil fem lokale politikere uddele chokolade og Verdens bedste Nyheder, som efterhånden er en tradition her midt i september. Det sker på busterminalen

 

Det er politikerne Malte Larsen(S) Medlem af Folketinget, Torben Hansen (S) Borgmester i Randers, Henrik Gottlieb(S) Medlem af Regionsrådet, Claus Berggreen(V) borgmesterkandidat & Louise Høeg (V) Medlem af Randers byråd og kandidat til Regionsrådet der er tidlig på gaden.

Det sker som led i en landsdækkende kampagne i samarbejde med ”Verdens bedste nyheder” der hvert år i september på ”Verdens bedste morgen” uddeler aviser og chokolade med positive nyheder fra udviklingslande rundt omkring fra hele verden. Formålet er at gøre opmærksom på den positive udvikling i verden, hvor fokus er på at formidle de mange fremskridt og løsninger på klodens udfordringer.  De mange positive nyheder fra verden glider ofte ud af mediernes dagsorden, hvor fokus ofte er på konflikt og udfordringer for klodens fremtid.

Alle deltagere glæder sig til at møde randrusianerne med det gode budskab, og Venstres nye borgmesterkandidat, Claus Berggren, udtrykker glæder over, at man på tværs af partierne er fælles om det gode budskab.

”Jeg glæder mig meget til at komme på gaden og møde randrusianerne, og er glad for at vi kan være sammen om at dele positive nyheder ud.”

Verdens bedste nyheder har i år sit afsæt i et tema omkring Verdensmål nr.11 ’Bæredygtige byer og lokalsamfund’. Et verdensmål som borgmester i Randers, Torben Hansen(S), også er glad for at bakke op om, han siger:

“Bæredygtighedsmålene er verdens vigtigst plan. I Randers kommune gør vi også en aktiv indsats for at målene er en del af vores hverdag og handlinger”, siger han.