24 pædagogmedhjælpere og –assistenter i Randers Kommune er netop gået i gang med uddannelsen til meritpædagog.

Uddannelsesforløbet er et samarbejde mellem Randers Kommune, VIA University College og FOA.

Det betyder, at kommunen kan få endnu flere uddannede pædagoger ud i dagtilbuddene.

Forløbet er en del kommunes budgetaftale for 2021-2024, hvor der er afsat en million pr år over fire år til et kompetenceløft af dagtilbudsområdet med fokus på at sikre minimumsnormeringen og øge uddannelsesgraden blandt personalet.