I Randers Kommune får vi flere og flere henvendelser på at lave solcelleparker og der er allerede lavet et par stykker og det er jo rigtigt godt både for klimaet og fremtiden da vi skal bruge meget mere strøm fra nu af og i de næste mange år til blandt andet el cykler, el biler, offentligt transport og opvarmning af vores huse o.s.v.

Men vi bør, stille krav til hvor vi gerne vil have dem til, at ligge, de første opførte er lidt tilfældigt placeret. Jeg mener, der bør laves en plan i de enkelte kommuner for placeringerne af solcelleparkerne, derved kan de hensyn til nærmeste naboer som der bør tages, tænkes ind allerede fra starten. Ligeledes er det vigtigt at det ikke er den bedste landbrugsjord som tages ud af drift, med opførelsen af solcelleparker. Det er efterhånden blevet til store parker, mange af dem fylder fra 150 hektar og opefter. Så vi bliver nødt til, at stille krav, både for naboerne men også for naturens skyld. Det vil derfor give god mening, at vælge de områder hvor der er eller kommer problemer med drikkevandet i fremtiden. Så når man giver tilladelse til en solcelleparker, skal man få skrevet ind i tilladelsen, at brug af pesticider og nitrat i og omkring solcelleparken ikke er lovligt. Derved kan de lokale vandværker bruge områder til at hente rent drikkevand op af jorden i fremtiden.

I den forgangne byråds periode har vi lavet nye retningslinjer for nitrat da der kom en stor undersøgelse fra Århus Universitet. Alle vandværker med et nitratindhold over 4 mg/l vil blive orienteret om resultaterne fra nitratundersøgelsen fra Aarhus Universitet samt sundhedsmyndighedernes reaktioner på undersøgelsen. Vandværkernes bestyrelser vil blive opfordret til at tage informationen med i deres overvejelser i forbindelse med fremtidig vandværksdrift og investering i grundvandsbeskyttelse. Ved et nitratindhold på 4-15 mg/l iværksættes øget overvågning. Der vil blive stillet krav om analyse af grundvandet i vandværksboringerne hvert andet år. Analysen skal som minimum omfatte indholdet af nitrat og sulfat.

”Kort fortælling af undersøgelsen”

I 2018 lavede Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet en undersøgelse, der viste, at selv ved små mængder nitrat kan der være risiko for at udvikle kræft. Det danske studie, der betegnes som den hidtil største epidemiologiske undersøgelse på området, omfatter alle danskere over 35 år i perioden 1978-2011 – i alt 2,7 mio. mennesker. Forskerne har kunnet sammenholde de voksne danskeres nitratbelastning via drikkevand med kræfthyppigheden og derigennem kunnet påvise sammenhængen mellem nitrat i drikkevand og tyktarms- og endetarmskræft.

 

Anker Boje (S)

Medlem af Randers Byråd