I januar 2022 starter en ny kontrakt på 5½ år for kørsel med Randers Kommunes lokalruter.

Det drejer sig om ruterne 231 (Langå-Randers), 237 (Hadsund-Randers) og 238 (Udbyhøj-Randers).

Nu har et stort flertal i Randers Byråd besluttet at der skal køres med biodiesel, det såkaldte HVO-brændstof, på kommunens andel
af kørslen, som svarer til godt halvdelen af kørslen i kontrakten.

Merudgiften forventes at blive ca. 1 mio. kr. om året.

Også Region Midtjylland vil anvende HVO-brændstof for deres andel af kørslen.