I sidste uge fremlagde vi i Socialdemokratiet et ambitiøst reformudspil, der skal gøre Danmark rigere, grønnere og dygtigere. Formålet er at få flere mennesker ind i det arbejdende fællesskab, men også at gøre vores befolkning dygtigere. Ikke mindst de unge, som er fremtidens arbejdskraft.

I dag står mange unge uden for både arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. Det gælder faktisk 45.000 unge mellem 15 og 24 år. Dem skal vi have med. Vi skal have flere af dem til at tage en uddannelse. Og uddannelsen skal være af høj kvalitet og give de unge kompetencer, der er værdifulde for virksomhederne og velfærdssamfundet.

Derfor lægger vi nu op til at investere massivt i uddannelse. Vi afsætter 2,5 milliarder kroner årligt til at styrke kvaliteten i vores uddannelser. Vi foreslår at etablere tre nye klimaerhvervsskoler med stærke faglige miljøer indenfor bæredygtighed. Skolerne skal fungere som kraftcentre for den grønne omstilling og bidrage til, at flere vælger at tage en erhvervsuddannelse. For vi ved, at den grønne omstilling kræver, -og kommer til at kræve, endnu flere faglærte hænder.

Af samme grund foreslår vi, at muligheden for at få et uddannelsesløft på 110 procent dagpengesats bliver gjort permanent. Med ordningen gør vi det mere attraktivt for ufaglærte og faglærte med en forældet uddannelse at kvalificere sig indenfor et felt med mangel på arbejdskraft, eller hvor jobmulighederne er gode. For eksempel ved at tage uddannelser, der er rettet mod den grønne omstilling. Men vi vil også prioritere, at ufaglærte ledige kan gå i gang med en SOSU-assistentuddannelse.

Forslagene står på skuldrende af massive investeringer i uddannelse, som regeringen allerede har foretaget.

Omprioriteringsbidraget på undervisnings- og uddannelsesområdet er blevet fjernet.

Der er tilført midler til folkeskolen.

Taxametrene på en lang række uddannelser er blevet hævet. Uddannelsesloftet er blevet afskaffet.

I Socialdemokratiet sætter vi handling bag ordene, og vi mener det, når vi siger, at vi skal satse på uddannelse. Vi lever af det, vi kan med vores hænder og det, vi har imellem ørerne. Derfor vil vi nu investere massivt i at ruste de unge til fremtidens udfordringer.

 

Malte Larsen (S)

Medlem af Folketinget