Det er budgetforligenes tid.

I denne uge vedtog politikerne i Norddjurs kommune enstemmigt sit kommunale budget for årene 2022 til 2024.

Fredag faldt budgettet på plads i Randers kommune, med en bred aftale med 28 af byrådets 31 medlemmer.

Men også i Syddjurs kommune, indgik politikerne fredag eftermiddag et budgetforlig for perioden 2022 til og med 2025.

Budgetforliget i Syddjurs sikrer fastholdelse af kommunens serviceniveau, i en tid med et stigende antal unge og ældre.

Kommunen vil også sikre nye daginstitutioner, en skole og trafikforbedringer.

Det skal sikre service nye tilflyttere til Syddjurs.