”… det kan undre, at der ikke er flere, der ser det udækkede kæmpe potentiale der er i opkvalificering og voksenuddannelse”.

Langt de fleste er enige om, at en af de vigtigste samfundsopgaver er at sikre vore unge en solid og god grunduddannelse, så de har de bedste muligheder, når der skal vælges en egentlig ungdomsuddannelse. Det er almindelig kendt, at vi alle har været lidt for gode til at sende eleverne på gymnasiet og dermed knap så gode til at pege på erhvervsuddannelserne. Fordelingen har været skæv. Det er imidlertid ved at vende, og heldigvis ser vi nu flere ”kloge hænder” på vej over i de mange erhvervsuddannelser, som har til opgave at levere arbejdskraft til et dynamisk erhvervsliv.

Dygtige unge er selve grundlaget for fremtidens velfærd, hører vi ofte politikere og erhvervsledere sige i kor. Det er på alle måder godt, at netop beslutningstagere kan se værdien i at investere i uddannelse, og af den grund kan det undre, at der ikke er flere, der ser det enorme – og lige nu udækkede potentiale der er i opkvalificering og voksenuddannelse. Vi ved, at uddannelse og almene færdigheder i stigende grad er en forudsætning for at kunne begå sig som aktiv demokratisk medborger. Efter- og videreuddannelse af voksne er ikke bare en af måderne, det er måden, vi kan sikre flere faglærte til bl.a. den grønne omstilling, som alle taler om, ligesom vi ved, at velfærdsuddannelserne står klar til at levere undervisning, så vi har kvalificerede varme hænder nok til at løfte fremtidens store plejeopgave på værdig vis.

I dag har vi desværre alt for mange barrierer, som gør det svært og næsten umuligt for mange voksne at opkvalificere sig. Det er ”gratis” for unge at få en ungdomsuddannelse. For voksne er der eksempelvis deltagerbetaling, hvis man ønsker at tage ”almen voksenuddannelse” (AVU) eller HF-enkeltfag. ”Jamen, er det så dyrt, og er det ikke fair nok, at voksne selv skal betale for at blive efteruddannet”, er der måske enkelte, der tænker. Det korte svar er nej. Det er absolut ikke fair og ej heller rimeligt, og så er det i øvrigt et ualmindelig uheldigt signal at sende til alle dem, som ikke fik færdiggjort deres grundskole eller ungdomsuddannelse som unge, at de nu senere i livet har fundet motivationen til at tilegne sig almene/ faglige kompetencer, og så selv skal betale for det. Vi har brug for politikere, som også tør tale de voksnes sag i uddannelsespolitikken. Vi ved, at virksomhederne generelt efterspørger arbejdskraft lige i øjeblikket. Der investeres massivt i nye og effektive produktionsformer. Jeg er overbevist om, at de samme virksomhedsledere kan se værdien i at satse på opkvalificering og efteruddannelse af medarbejderne. Vi har systemet, og vi ved, at det virker. Lad os fjerne nogle af barriererne, og vi kan begynde med at bede politikerne fjerne deltagerbetalingen på AVU og HF-enkeltfag.

 

Lars Bang
Bestyrelsesformand for Randers HF og VUC