Tilgængeligheden sejrede på sidste møde i Miljø- og teknikudvalget.

På baggrund af et forslag fra Enhedslisten sker der nu forbedringer for blinde og svagtseende på hele 18 konkrete destinationer på Randers Kommunes arealer.

Enhedslisten har gennem hele byrådsperioden kæmpet for bedre tilgængelighed for mennesker med handicap, og dette har udmøntet sig i mange forskellige forslag, hvoraf vi nu har fået gennemført fire, der netop omhandler dette emne.

Gennemførslen af dette forslag er et godt og vigtigt skridt i den rigtige retning, mod at flere mennesker med handicap i fremtiden gerne skulle få nemmere ved at færdes frit på egen hånd.

En god tilgængelighedspolitik er ikke bare hamrende vigtig for dem, den omhandler, men det er også et hamrende vigtigt stridt på vejen mod lighed mellem mennesker.

Derfor er jeg stolt over, at det lykkedes Enhedslisten at få disse forbedringer igennem, og derfor er det forsat et emne, vi prioriterer meget højt.

 

Frida Valbjørn Christensen
Medlem af Randers byråd
Enhedslisten