Pasningsgarantien er presset i Dagtilbud Sydøst i Randers Kommune.

Det fremgår af en sag som i næste uge behandles i Børne- og familieudvalget.

Siden sommerferien har fem dagplejere i Dagtilbud Sydøst opsagt deres stilling, hvilket svarer til, at der er reduceret med 20 dagplejepladser.

Det har ført til at der hos seks dagplejere i Sydøst er indskrevet et femte barn. Disse børn kommer fra de dagplejere, der har opsagt deres stilling.

Dagplejen har for tiden svært ved at rekruttere nye dagplejere, og der er igangsat en rekrutteringskampagne.

For at kunne leve op til pasningsgarantien oprettes der i den kommende tid 14 ekstra vuggestuepladser i Børnehuset Toftegården i Assentoft og desuden ansættes der en dagplejer i Assentoft den 1. november.