”hvis noget er så tosset, at man rent faktisk skal være tosset for ikke at lave det om, så er tiden inden til at gøre noget.”

Næsten hver dag hører vi virksomheder og politikere fortælle, at der i visse brancher er stor mangel på arbejdskraft, og at der er brug for at skabe bedre muligheder for at få flere i beskæftigelse hurtigt. Et af de forslag, der aldrig dukker op, er at bede unge under uddannelse stoppe op for at tage et arbejde.  Det giver nemlig ikke mening. Det giver til gengæld god mening at opkvalificere sine medarbejdere også i opgangstider, og det er der rigtig mange virksomheder, der kan se værdien i. Det kan bl.a. handle om sprog, it, ordblindeundervisning eller lignende.

Lige nu er lovgivningen skruet sådan sammen, at der skal mindst 12 kursister til et hold, for at det kan løbe rundt at oprette det. Hvis en virksomhed har 9 medarbejdere, er det pt. ikke tilladt for virksomheden at betale for et ”hold”. Det betyder kompetence- og værditab i virksomhederne, det betyder ringere livkvalitet for den enkelte medarbejder, og det betyder manglende aktivitet på alle vores vigtige VUC´ere.

Man plejer at sige, at hvis noget er for godt til at være sandt, så er det sikkert rigtigt. Man kunne her sige, at hvis noget er så tosset, at man rent faktisk skal være tosset for ikke at lave det om, så er tiden inden til at gøre noget. Reglerne er tossede. Vi har systemet, og vi ved, det virker. Lad os nu få lavet det om, så vi kan gøre gode medarbejdere dygtigere.

 

Lars Bang

Bestyrelsesformand for Randers HF og VUC

Mozarts Allé 7

Randers