Situationen med lange ventetider hos Region Midtjyllands patientkontor skal i dag drøftes i regionens forretningsudvalg.

Presset på telefonerne er så stort, at mange patienter oplever, at de må ringe flere gange, før de kommer igennem. Når de så kommer igennem, er der en ventetid på cirka 35 minutter i gennemsnit, hvilket ikke opfylder servicemålet om, at 80 % skal besvares inden for 15 minutter.

Også antallet af skriftlige henvendelser er steget.

Hvor der tidligere blev modtaget omkring 600 skriftlige henvendelser om måneden, kommer der i dag cirka 150 om dagen.

Der arbejdes nu på række initiativer, der kan medvirke til, at Patientkontoret kan nå servicemålene i løbet af første halvår 2022.