Udbudsprojektet på et stort byggeri i Dronningborg, der både rummer daginstitution, idrætshal, plejecenter og et “fælles fjerde” til en samlet sum på godt 154 mio. kr. er netop blevet annulleret, meddeler borgmester Torben Hansen

 

PIA ASVIG IVERSEN

pia@dinavis.dk

 

Randers Byråd har netop besluttet af trykke bremsen i bund, da ingen af de fire tilbudsgivere, som havde fået retten til at byde på byggeriet, vurderes at kunne aflevere et tilbud inden for anlægssummen. Det skyldes stigende priser på byggemarkedet. Byrådet besluttede derfor at afbryde processen inden de endelige bud forelå.

“Det er en rigtig ærgerlig situation, som skyldes forholdene på byggemarkedet. Der har selvfølgelig været en forhandlingsrunde med de fire bydende, men det har desværre vist sig umuligt at gennemføre projektet med mindre, der blev gået så meget på kompromis med indholdet, at vi ikke kan genkende projektet. Tilbuddene lå markant over udbudssummen. Derfor vælger vi at annullere”,  siger Torben Hansen, borgmester i Randers Kommune.

 

I ventetiden

Konsekvenserne af annulleringen er, at Dronningborg-hallen stadig skal anvendes, selvom den er hårdt præget af tidens tand. Det er blevet vurderet, at allerede udførte reparationer kan forlænge levetiden på hallen. Det er dog usikkert hvor længe.

Når det gælder beboere fra Kristrup Centret og Dronningborg Plejecenter, som har fået tilbudt at flytte med på det ny plejecenter, er det det muligt at blive boende på de to eksisterende centre. På daginstitutionsområdet vil forvaltningen i forhold til en allerede planlagt kapacitetsanalyse i 2022 have særligt fokus på Dronningborg-området.

“Hvis man nu er bekymret for, om man i Dronningborg fortsat kan få passet sine børn, så vil jeg minde om, at det nu aflyste byggeri først var planlagt til at stå færdigt i 2024, og at Børn og Skole arbejder konstant på at sikre, at vi kan overholde pasningsgarantien, ” siger Torben Hansen.

Det forventes lige nu, at hvis Randers Byråd godkender et nyt projekt, så vil et fremtidigt nyt Dronningborg-projekt ende med at blive forsinket omtrent halvandet år i forhold til det oprindelige projekt, der var planlagt til at stå færdigt i 2024.

 

Vil have hal hurtigt

Men Venstres nye borgmesterkandidat Claus Berggren mener godt, at der kan tænkes lidt hurtigere ud fra den oprindelige plan om at bygge en ny hal uden de dertilhørende institutioner, som først er blevet tilføjet projektet hen ad vejen.

Han skriver i en pressemeddelelse, at det siden 2015 har været kendt, at Dronningborg-hallen har en stærkt begrænset levetid, samt at omkostningerne til renovering ville overstige udgifterne til et tidssvarende byggeri. Derfor besluttede byrådet dengang, at hallen skulle nedrives og erstattes af en ny, og Venstre var derfor med til at afsatte midler hertil i budgetforliget i 2018, og sætte målet for at byggeriet skulle ske i 2021.

Han pointerer at det for Venstre er vigtigt, at der hurtigst muligt findes en løsning og sættes en slutdato for byggeriet af en ny Dronningborg-hal samt en ny dagsinstitution, så idrætsudøvere igen kan udøve deres sport, og så børnene kan blive passet.

Men hvilke tiltag han mener, der skal til, har han ikke noget bud på:

“Vi skal prioritere på en anden måde end nu, for det er ærgerligt, at det er kommet her til. Men hvad der konkret skal til, kan jeg ikke give et bud på”, siger han til Din Avis.

Venstre er dog bange for, at der er lange udsigter til hvornår en hal vil stå færdig.

“Der er enormt mange idrætsaktive mennesker i alle aldre i Dronningborg, og det er her, vi har en af Danmarks største gymnastikforeninger nemlig RGF og den ligeledes traditionsrige Dronningborg Boldklub. Med den byudvikling som Dronningborg er inde i, vil der blive behov for flere institutionspladser i området, også selvom Dronningborg projektet ikke bliver realiseret”, skriver han i sin pressemeddelelse.

 

Endnu en udgift

Økonomisk betyder annulleringen af udbuddet, at hver tilbudsgiver får udbetalt 200.000 kroner for det meget store arbejde med at lave både kreative og engagerede tilbud. Alt i alt er der anvendt 4,5 mio. kr. på processen indtil nu.

“Det har på ingen måde været gratis for vores tilbudsgivere at lave tilbud. Og på baggrund af råd fra vores rådgivere, vælger vi at honorere tilbudsgiverne. Det er det ordentlige at gøre. Samtidig har vi et stort og gennemarbejdet materiale med ideer og planer, som vi tager med videre,” siger borgmester Torben Hansen.

I april 2021 blev fire totalentreprenører udvalgt til at give tilbud på det samlede projekt, som skulle stå færdigt i 2024. Et §17,4 udvalg har stået for at skabe udbudsmateriale med inddragelse af både fagfolk, beboere og frivillige i arbejdsgrupper og workshop. Men da tilbuddene i slutningen af august lå på bordet, lå de markant over udbudssummen. For at bringe summen ned på den vedtagne anlægssum skulle der ske så markante forandringer eller tilpasninger, at det ikke længere ville svare til det, som Dronningborg-projektet er beskrevet som.

For eksempel skulle der skæres markant i antallet af kvadratmeter og ude-arealer, idrætsdelen ville blive reduceret med en springhal, en gymnastiksal, en spejlsal og et mindre fitness og crossfit område, ligesom “det fælles fjerde” ville blive reduceret kraftigt.

“Både set fra vores rådgivers og fra forvaltningens side var der tale om så markante reduktioner, at §17,4 udvalget valgte at indstille til byrådet, at projektet skulle annulleres i sin nuværende form, ” forklarer Torben Hansen.

Selvom det betyder, at hele projektet skal starte forfra, står kommunen dog ikke på bar bund, siger borgmesteren.

“Tværtimod er der udført et stort arbejde både fra vores særlige §17,4 udvalg, og af de mange, der har deltaget i arbejdsgrupper og workshops. Det er væsentlig viden og ideudvikling, som vil blive inddraget i et nyt projekt for Dronningborg. Forvaltningen har til sommer 2022 en køreplan klar for et nyt projekt, som hviler på det store arbejde, der allerede er gjort, ” siger Torben Hansen, der også er formand for §17,4 udvalget.

En sådan plan vil blive lagt frem til Randers Byråd.