Hos Randers Kommune arbejdes der løbende med at finde løsninger på at efterkomme efterspørgslen efter dagtilbudspladser og opfyldelsen af pasningsgarantien,
primært i Dagtilbud Sydøst.

Konkret arbejdes der med mulighederne for to natur-busser for børnehavebørn med fokus på natur og udeliv.

I går blev natur-busserne godkendt på et møde i Børne- og familieudvalget.

Tanken er, at børnene, via et fast opsamlingssted i Dagtilbud Sydøst, kan bruge bussen til at transportere sig til relevante geografiske steder.

Busserne giver dog fleksibilitet, og kan løbende ændre fysisk placering, afhængig af hvilket dagtilbud der har en høj efterspørgsel efter pladser.