Ældre Sagen i Randers inviterer borgere i kommunen til et lokalt ældrepolitisk topmøde i anledning af det forestående kommunalvalg tirsdag 26. oktober

 

Topmødet er et borgermøde, hvor alle med interesse for ældreområdet, har mulighed for at møde de lokale politikere og stille spørgsmål. Der skal blandt andet snakkes om politikernes samlede visioner for den ældre gruppe af borgere i kommunen.

De fremmødte politikere får mulighed for at komme med deres indlæg, hvorefter der vil være mulighed for spørgsmål fra salen. Der bliver også fokus på de spørgsmål, der inden mødet har været indsendt til Ældresagen.

Alle politiske partier er indbudt. Fra socialdemokratiet deltager borgmester Torben Hansen.

Det er formand Annette Nielsen fra Ældresagen i Randers der vil byde velkommen. Foreningskonsulent Torben Færk, vil ridse mødets spilleregler op for de fremmødte i salen og politikerne.

Tilmelding til borgermødet er ikke nødvendigt.                                                                                                                                                                                                 pi

 

Borgermødet afholdes 26. oktober kl. 13.30 – 15.30

Fritidscentret, Vestergade 15, 8900 Randers C.

Hjemmeside: aeldresagen.dk/randers

Facebook: Ældre Sagen randers-Nørhald-Langå