To socialdemokratiske byrådsmedlemmer foreslår at Randers Kommune skal kontakte Vejdirektoratet for at få undersøgt
mulighederne for etablering af en cykelsti under E45.

Konkret skal det være under motorvejen ved Solvangsvej gennem en eksisterende kvægtunnel.

Det vil binde Vorup sammen med Haslund, således at børn og voksne i Vorup får mulighed for sikker cykelvej til Ulvehøjhallen i Haslund, samtidig med at skolebørnene i Haslund får sikker skolevej til Søndermarkskolen.

Forslaget fra Iben Sønderup og Anker Boje skal drøftes i Miljø- og teknikudvalget i dag.