Nordre Fælled i Randers får måske en badesø.

Forvaltningen har gennemført indledende undersøgelser af jord- og grundvandsforhold, der viser, at det vil være muligt at etablere et naturligt vandspejl på Nordre Fælled.

Yderligere undersøgelser af jord- og vandforhold skal afklare, hvor stor søen kan blive og om søen vil kunne opnå god badevandskvalitet.

En badesø på Nordre Fælled vil ifølge kommunen være en løftestang for den nordlige del af byen og ikke mindst for de udsatte boligområder.

Bysekretariatet har foreløbig udarbejdet projektforslaget ”Spring ud i det ” og vil i den kommende tid præsentere ideen for relevante fonde.

På torsdag skal Udviklingsudvalget afgøre om der skal arbejdes videre med projektet.