Det skal være op til det nye byråd at beslutte, om der skal være en østbro eller en klimabro. Den tidligere beslutning hviler på et for uoplyst grundlag, siger tre konservative kandidater, der nu bekender kulør og støtter en østbro

PIA ASVIG IVERSEN

pia@dinavis.dk

De tre konservative, Bo Ratz, Morten Ballegaard Sørensen og Christina Kjærsgaard, vil alle gerne have en ny debat om hele grundlaget for en klimabro kontra østbro og slusesystem ved Udbyhøj. For ”Byen til vandet” som nu også kendes som ”Flodbyen Randers”, har gennem de seneste år fået et par justeringer i forhold til kritikpunkter om eksempelvis tilgængeligheden til lystbådehavnen for den almindelige borger. Derfor mener de tre konservative også, at man sagtens kan tage en ny runde med at diskutere grundlaget og beregningerne af en ny bro over fjorden, som de alle tre mener, har høj prioritet næst efter klimasikring. De efterlyser en ny debat, hvor de enkelte byrådsmedlemmer sættes fri i en så vigtig og dyr beslutning for hele kommunen.

Christina Kjærsgaard fortæller:

”Vi ved, at for de store partiers vedkommende (S og V) hersker der en partidisciplin i dette brospørgsmål. Det giver i min optik ikke mening, da det intet har med ideologi at gøre. Så, lad os få en ny runde, hvor alle 31 byrådspolitikere “sættes fri”. Lad dem stemme efter overbevisning og måske farvet af det lokalområde og de vælgere, som de repræsenterer. Jeg kan sige, at jeg går 100 procent ind for en østbro, og vil kæmpe for, at vi får den løsning. Så hvis man kan lide de konservative kerneværdier, skal man ikke vælge os fra alene på baggrund af brospørgsmålet”, siger hun til Din Avis.

Bo Ratz slår fast, at man sagtens kan få konservativ politik og en østbro i en pakke.

De tre sidder søndag eftermiddag over en kop kaffe, efter et helt uformelt møde hos de konservative lørdag, hvor de tre fik grønt lys til at gå ud med deres synspunkt.

”Vi vil gerne fortælle borgerne, at en stemme på de konservative, ikke nødvendigvis er en stemme for en klimabro, for de konservative har lov til at mene noget forskelligt på tværs i partiet, og det skal borgerne vide”, siger Morten Ballegaard Sørensen, der stiller op til byrådet for tredje gang og har en lang fælles historie med partiet.

”Daniel Madié har meldt sin holdning ud ret konkret, og det er fint. Han vil gerne udvikle havnen, men vi vil gerne udvikle den nordøstlige del af kommunen også. Jeg bor i Tvede og min kone er sognepræst. I løbet af de sidste 10 år har hun mistet 15-20 procent af sognebørnene, og det er altså ret meget. Den udvikling skal vi have vendt”, siger han.

De tre lokalpolitikere mener ikke, de er de eneste, der sidder med en anden holdning end den partilinje, der bliver meldt offentlig ud hos de partier, der stiller op til KV21.

”Vi er de første, der melder klart ud, men vi tror ikke, vi bliver de sidste”, er de tre enige om.

De håber, at andre vil følge trop, så hele spørgsmålet om den største anlægsudgift i kommunens historie, kan blive drøftet på et mere sagligt grundlag og med ærlighed fra de enkelte politikere uanset parti-linjer.

Og situationen er en hel anden i dag i forhold til, da beslutningen skulle tages for et par år siden, mener de tre konservative politikere – ikke mindst på grund af den nye lokalliste ”Østbroen” og deres vedholdende udregninger og spørgsmål til de udmeldte planer og budget for hele projektet.

Mange er blevet klogere på økonomien – både borgere og politikere – og det mener de tre lokalpolitikere godt, man kan tage som udgangspunkt for en ny politisk debat.

”Og så kunne de opsparede penge bruges til en klimasikring her og nu, for den kan ikke vente”, mener Christina Kjærsgaard.

Kajkanten og kystlinjen fra det nordlige havnebassin og ud forbi Haveforeningen Venezuela, skal hæves for at sikre blandt andet Toldbodgade – til en start. Snart går kommunen i gang med at sikre kystlinjen langs Justesens Plæne.

 

Sikring af hele kommunen

Morten Ballegaard Sørensen mener, det er tid til at kigge på den nordøstlige del af kommunen, der har et stort udviklingspotentiale – blandt andet i kraft af naturen, der byder på både strand, vand og skov.

Det samme mener Bo Ratz. Han er bekymret for at al udvikling i kommunen bliver koncentreret i vest og syd.

”Der har ikke været stigning i huspriserne gemme de sidste 10-15 år i nordøst. Og når nu der er kastet så mange penge i at udvikle havnen i Udbyhøj og etablere en attraktiv strand, så mener jeg det er uansvarligt ikke at udvikle resten af området”, siger han.

Han slår fast, at hans udmelding ikke kan kaldes ”sognerådspolitisk”, da han selv bor i midten af byen tæt på stadion, og at han med sit kandidatur, har på øje på kommunen som ét hele.

Han pointerer – ligesom de to andre konservative – at planerne helt fra start blev lagt frem i tre dele. Først ”Byen til vandet” med naturtilgængelighed og bosætning – og ikke det Mini-Manhattan som projektet er blevet til. Dernæst var det klimasikring og til sidst en bro.

”Men på et tidspunkt blev de tre elementer kogt sammen. Det vi vil, er at gentænke hele projektet og ikke for enhver pris holde fast i de beslutninger, der er taget, blot fordi de er taget. Hvis vi kunne få en ny afstemning på baggrund af alle de nye oplysninger om blandt andet økonomi, så ville vi få mulighed for et andet resultat, som vi mener, borgerne er bedre tjent med”, siger Bo Ratz.

De tre mener, at alle er blevet klogere gennem de sidste par år, og alene dét må borge for nye drøftelser.

”Projektet er noget, der kommer til at stå de næste 150 år og fremtiden vil dømme projektet på det byråd, der gennemførte det. Vi bliver nødt til at lave det gennemført og ikke som halve løsninger”, siger Morten Ballegaard Sørensen.

De mener nemlig, at den infrastruktur Randers allerede har, tydeligt bærer præg af halve løsninger.

”Hvorfor ikke gøre den ringvej færdig, hvor der har ligget en linjeføring ned til Udbyhøjvej i rigtig mange år og få den ført over til det nordlige hængsel, der forbindes til E45. Alt andet giver ikke mening”, siger han, bakket op af Morten Ballegaard Sørensen og Christina Kjærsgaard.

”Skal vores middelalderby være lige så kønsløs som Aarhus Ø? Det mener jeg ikke”, slår Bo Ratz fast.

De tre mener, at vi for alt i verden skal bevare miljøet omkring sejlklubben og skabe et maritimt miljø i det nordlige havnebassin.

”I planen for klimasikring af Randers, ligger der allerede en plan om ude i fremtiden at etablere en østbro og et sluseanlæg ved Udbyhøj. Hvorfor ikke starte med sluseanlægget ved Udbyhøj og dermed sikre en større del af kommunen, i stedet for kun at sikre Randers by som det første?”, spørger Morten Ballegaard Sørensen.

Bro-spørgsmålet er blevet den største mærkesag under denne valgkamp, og derfor mener de tre, det er vigtigt for dem, at melde klart ud om deres holdninger.

”En ny bro er jo blot midlet til at nå målet, som er bedre vilkår for alle i Randers Kommune, hvor tiden er en kostbar størrelse. Med en østbro får vi en hurtigere adgang til E45 og helt andre grundvilkår for bosætning i det nordøstlige hjørne af kommunen. Og så får vi den tunge trafik, støj og forurening ud af midtbyen”, siger Christina Kjærsgaard.