”Hvis du ikke stemmer, har du ikke ret til at brokke dig de næste fire år” – et udsagn som man bør tage til sig, da det er byrådspolitikerne, der træffer de vigtige og nære beslutninger for borgerne i Randers

 

På tirsdag 16. november er der valg til både byrådet og regionsrådet. Vi læser om kandidaterne i avisen, ser dem i tv, hører dem i radioen og ser deres valgplakater i lygtepælene. Men hvorfor er det så vigtigt, at vi stemmer? Det helt grundlæggende budskab fra alle fronter er, at det er nu, man har mulighed for at påvirke de næste fire år på blandt andet sundhedsområdet, kollektiv trafik, lokalplaner, bro over Randers Fjord, børnepasning, skoler og meget mere.

Det er nu, man har mulighed for at bruge sin stemme og sin demokratiske ret ved at sætte et kryds på stemmesedlen på tirsdag.

 

”Stem Med”

I alt er Randers Kommunes budget på godt syv milliarder kroner, og selvom mange af udgifterne ligger fast på grund af love og reguleringer fra staten, er der også mange ting, som er op til kommunen selv.

Nogle eksempler er:

 • Hvor mange ansatte skal der være i en børnehave
 • Skal vi bygge vuggestuer eller kun bruge dagplejere eller en kombination
 • Hvor skal der være børnehaver
 • Skal der være to lærere i hver klasse
 • Skal vi rydde sne på alle veje eller kun på nogle
 • Hvordan med biodiversiteten – skal vi lade de grønne områder gro eller skal vi slå græsset.
 • Hvad kan vi gøre for at få mere liv i midtbyen
 • Hvor længe må der serveres alkohol i restauranter og cafeer i midtbyen
 • Skal der bygges flere butikker i Paderup
 • Hvor høje bygninger skal der være i Randers – og skal tagene være røde eller sorte
 • Skal kommunen tilbyde psykologsamtaler til unge
 • Hvor skal man bo, når man bliver gammel – skal vi bygge flere plejehjem
 • Skal der bygges flere cykelstier og hvor
 • Skal der bruges flere penge på asfalt
 • Skal vi støtte kulturen – f.eks. penge til teater og Værket
 • Skal kommunen bruge penge på rygestopkurser
 • Hvordan hjælper vi unge i gang med en uddannelse – skal vi bruge penge på at vejlede dem
 • Skal der bruges flere penge på busser, flexbusser og hvad skal det koste

Så der er ingen tvivl om, at man som borger bør bruge sin stemme og sin mulighed for indflydelse på, hvem der skal sidde i byrådet. Det er også vigtigt for kommunen selv.

”Vi kører en større kampagne for at fremme valgdeltagelsen generelt. Kampagnen hedder ”Stem med”. Den ruller på alle platforme – altså lige fra busser til biografen, fra reklamesøjler i byrummet til trykte annoncer,” fortæller Karen Balling, kommunikationschef i Randers Kommune, og hun fortsætter:

”Samtidig arbejder Randers Kommune sammen med uddannelsesinstitutioner om at afvikle vælgermøder for elever/studerende. Det har vi gjort med succes siden valget i 2013”. Kommunen har ikke et mål om en bestemt stemmeprocent men vil altid gerne fremme stemmeprocenten.”

Folketinget vil også gerne have, at man fortsat bevarer en høj stemmeprocent i Danmark og har således sat penge af til en Demokratipulje, hvis overordnede formål er at styrke demokratiet og den demokratiske debat. Omdrejningspunkt er dels at højne valgdeltagelsen, særligt i forhold til det forestående kommunal- og regionrådsvalg, samt at øge befolkningens bevidsthed om ”fake news”.

 

Stem med hjertet

Uanset politisk ståsted, så er der blandt de siddende byrådsmedlemmer og de opstillede kandidater stor enighed om, at det er vigtigt at sætte sit kryds og dermed give sin mening til kende ved kommunalvalget.

”Det er vigtigt at stemme til kommunalvalget, for det er NU, du har muligheden for at fortælle i hvilken retning, DU ønsker, Randers Kommune skal udvikle sig,” siger Lise-Lotte Leervad Larsen, som er byrådsmedlem og kandidat for Socialdemokratiet.

Byrådsmedlem og kandidat for Enhedslisten Frida Valbjørn Christensen er helt enig:

”Det er vigtigt, at alle bruger deres stemme 16. november, idet de kommunalpolitiske beslutninger rækker langt ind i borgernes liv og kan have stor betydning for mange – hvis ikke alle – Randers Kommunes indbyggere.”

Demokrati er et af nøgleordene, når det drejer sig om kommunalvalg.

”Vi er så heldige at leve i et demokrati, og det er vigtigt, at vi støtter op omkring demokratiet og bruger vores stemme til valget 16. november. Kommunalvalget drejer sig om det helt nære, om vores hverdag, og det er vi alle med til at bestemme rammerne for ved at stemme,” siger Louise Høeg, som er byrådsmedlem og kandidat for Venstre.

”Vi skal have alle ud og stemme 16. november!” lyder opfordringen fra Rosa Lykke Yde, byrådsmedlem og kandidat for SF Randers. Hun tilføjer:

”Det er vigtigt at alle, ung som gammel, kommer til stemmeurnerne 16. november. Det er i kommunerne og i regioner, samfundets allervigtigste beslutninger træffes. De beslutninger, som er tæt på borgernes liv og hverdag. Derfor er det afgørende, at de rigtige folk sidder omkring beslutningsbordet. Stem med hjertet, stem med fornuften og vigtigst af alt: husk at stemme. Din stemme betyder noget!”