STOIL ZAYLOV (S)

BYRÅDSKANDIDAT

FÅBORGVEJ 12

8940 RANDERS SV

 

Tal fra WHO viser at 18-20 procent af alle børn mellem 6-9 år er overvægtige. En af de store årsager til at der sket en stigningen i andelen af overvægtige børn skyldes at vi sidder mere og mere foran fjernsynet og computeren, hvilket gør at vores børn bevæger sig for lidt. Denne samfundstendens skal vi gøre noget ved. For mange af børns vedkommende forfølger overvægten gennem hele livet. En udvikling vi er nødsaget til at forholde os til. For at komme denne negativ udvikling til livs skal vi sikre os at følgende:

  • At bevægelse bliver en naturlig del af vores dagligdag i vores institutioner og skoler.
  • At vi sikre os mere lettilgængelig vejledning til sundere ernæring m.m.
  • At børn flere børn dyrker idræt, motion m.m.

Men dette kan ikke stå alene, vi som kommune skal sikre os at børnefamilier kan få bevægelse ind i deres hverdag. Som familiefar med to små børn og arbejde  ved jeg hvor travlt en hverdag man kan have. Det med at komme på legepladsen med sine børn vanskeliggøres, og når afstanden til en god legeplads ligger længere væk end børnene kan cykle eller gå, gør det ikke nemmere. Kigger man på oversigten over de kommunale legepladser finder man hurtigt ud af at de fleste af legepladserne ligger i nord for Gudenåen og kun to i den sydlige del. Dette er efter mening for lidt, en kommune som Randers skal kunne tilbyde gode legepladser i hele kommunen.

Derfor vil jeg som byrådspolitikker hvis jeg bliver valgt, sikre bedre og nye legefaciliteter for vores børn i hele Randers Kommune. Børnene i Vorup, Paderup og Kristrup m.fl. skal have lige mulige for at boltre sig på større kommunale legepladser. Skabelsen af flere og bedre legepladser til vores børn,  gør vi det nemmere for børnefamilier at få bevægelse ind i hverdagen og samtidig styrke forebyggelsen af overvægtige børn og på den måde ændre udviklingen.