STINE MØRCHOLDT

FORMAND FOR TANDLÆGEFORENINGEN I REGION MIDTJYLLAND

 

Forstil dig, at det var din mor, der ikke kunne tygge sin mad på grund af smerter. Eller at det var din demente far, der ikke kom til tandlæge, selv om han havde huller i tænderne.

Begge dele sker desværre i dagens Danmark. Kommunerne er forpligtet til at tilbyde omsorgstandpleje til svækkede ældre, der har svært ved at benytte en almindelig tandlæge. I 2020 blev 279 ældre i Randers kommune visiteret til omsorgstandplejen, og det er alt for lidt. Mellem 991 og 1.194 ældre i kommunen burde ifølge Sundhedsministeriets estimat visiteres til omsorgstandplejen. Det er omsorgssvigt af de svage ældres tænder.

Konsekvenserne kan være alvorlige. Dårlig mundhygiejne, infektioner og smerter går ud over helbredet og livskvaliteten. Studier viser også en sammenhæng mellem dårlig mundhygiejne og udvikling af lungebetændelse, som kan være dødelig for et svækket menneske. Og undersøgelser viser, at hver 10. indlæggelse blandt ældre med lungebetændelse kan undgås med bedre mundhygiejne. Andre undersøgelser viser, at smerter og infektioner i tænderne leder til tyggebesvær, dårlig ernæringstilstand og øget risiko for hjertekarsygdomme og diabetes. Tilstande, som de svage ældre ikke tåler.

Allerede i 2016 konkluderede Sundhedsstyrelsen, at langt flere svage ældre skulle visiteres. Men her fem år senere visiteres der stadig alt for få. I de fleste kommuner er det ikke tandlæger, men sygeplejersker eller administrativt uddannet personale, der visiterer ind i ordningen, og deres fokus er ikke altid rettet mod tænder og mundhule. Det er nok en af forklaringerne.

Tandlægeforeningen mener, at ældre i en ældrebolig eller på plejehjem automatisk skal visiteres til omsorgstandplejen, og at tandlæger også skal kunne visitere svage ældre i eget hjem ind i ordningen.

Det vil sikre de ældre den værdige pleje, de har brug for og krav på og baseret på et korrekt fagligt grundlag. På lang sigt vil kommunerne også spare penge på dyre indlæggelser.

Jeg opfordrer alle kandidater til kommunalvalget til at tage hånd om problemet. Og kære pårørende. Spørg til omsorgstandplejen og læg pres på dine kommunalpolitikere for at sikre de ældre en god og værdig ældretandpleje. Svækkede ældre kan ikke kæmpe for sig selv – men det kan vi.