La Cour Skolen i Randers ønsker at udvide.

Kommunens udviklingsudvalg har igangsat planlægning, der giver mulighed for at der kan opføres ny skolebebyggelse på i alt godt 3000 m2.

Forvaltningen har løbende været i dialog med byggeprojektets udvikler så både arkitektur og materialer tilpasses kvarteret ved Sennelsgade og Jyllandsgade.

Det har betydet, at projektet i lokalplanprocessen er blevet tilrettet i form, materialevalg og udtryk.

Forslaget til lokalplan er nu godkendt til offentlig høring i 4 uger.