Politikerne i Miljø- og teknikudvalget i Randers skal på mandag behandle et større projekt.

Et projekt, der skal skabe en sikker stiforbindelse mellem Regnskoven og stibroen over Randers Fjord.

Det indebærer bl.a., at der etableres en dobbeltrettet cykelsti i nordsiden af Tøvebryggen/Havnegade mellem Odinsgade og Østergrave, og at krydset Havnegade/Kulholmsvej/Østergrave flyttes ca. 70 meter mod nordøst.

Det skal ske for at skabe en sikker stikrydsning over Havnegade ved stibroen.

Projektet indebærer også flytning af en meget stor del af de eksisterende p-pladser i Trangstræde til en placering på Bolværksgrunden.

Politikerne ventes på mødet at bevilge godt 6 mio.kr. til opgaverne.