Mandag kom Randers blandt de kommuner med “høj lokal smitte”. Det sker, når den såkaldte incidens (antal smittede pr. 100.000 borgere) runder de 400, der er flere end 20 smittede de seneste syv dage og positivprocenten er over 3. Mandag var incidensen i Randers Kommune 413, 407 personer er smittet i løbet af de seneste syv dage og positivprocenten var på 3,03.
For at forebygge yderligere smitte, blev der mandag iværksat tiltag jf. en national model for kommuner med høj smitte.

“Tiltagsmodellen rummer en række klare anbefalinger til hvordan vi bringer smitten ned og forebygger smitte. Det er nu afgørende, at vi følger anbefalingerne,” forklarer Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør og leder af kommunens krisestab.

 For indbyggerne i Randers betyder det, at:

  • dagtilbud tilrettelægger dagen, så børnene så vidt muligt holder sig inden for egen stue eller anden gruppeinddeling.
  • børn afleveres og hentes udendørs hvis muligt.
  • al undervisning i skolerne foregår i stamklasser – hvis det er foreneligt med den almindelige undervisning.
  • aktiviteter i SFO og fritidstilbud foregår i faste grupper af børn og pædagogisk personale så vidt det er muligt.
  • to ugentlige test af børn som ikke er vaccinerede eller tidligere smittet inden for de seneste 12 måneder. Det gælder børn fra 9 år.
  • elever opdeles klassevist i frikvarterer og pauser
  • større sociale arrangementer på tværs af klasser aflyses. Sociale arrangementer som klassefester, fødselsdag eller fælles spisning holdes inden for stamklassen
  • medarbejdere, forældre m.fl. holder afstand til hinanden. Denne anbefaling gælder ikke mellem elever eller mellem elever og medarbejdere.

Tiltagene indføres allerede fra mandag den 13. december.

Jesper Kaas Schmidt forventer, at det enkelte dagtilbud eller skolen informerer forældrene direkte om de lokale konsekvenser. 

Tiltag i fritiden

For idræts- og foreningslivet m.v. gælder en opfordring til at alle møder omklædte (dog ikke i svømmehaller og andre steder, hvor det ikke er foreneligt med aktiviteten). Derudover opfordres det til, at aktiviteter (også sociale arrangementer) holdes inden for mindre og faste grupper/hold samt at forældre afleverer og henter udenfor og at forældre og andre voksne holder afstand.

Dette gælder dog ikke mellem udøvere, trænere samt mellem forældre og børn ved børn-voksenaktiviteter.

Samtidig er der i modellen to opfordringer til alle borgerne om, at de bliver testet og lade sig vaccinere samt generelt at efterleve Sundhedsstyrelsens anbefaler og vejledninger for at forebygge smitte. 

“Har du ingen symptomer, så tag en kviktest. Har du symptomer eller får du en positiv kviktest, så tag en pcr-test,” lyder opfordringen fra Jesper Kaas Schmidt, Randers Kommune.

Her kan du blive testet

Der er mulighed for kviktest på Falckstationen, Hadsundvej 55 og på p-pladsen ved Randers Storcenter Randers. PCR-test foregår på Juventusvej i det sydlige Randers. Det er Region Midtjylland som styrer testkapaciteten i Randers Kommune.