Der bliver lyttet til beboerne, og der er derfor atter nye tiltag på vej til Jennumparken. Byrådet har netop afsat 2,5 mio. kr. på budgettet for 2022 til tilpasninger af de offentlige veje i området. Særligt de lette trafikanter tilgodeses nu.

KATHARINA ANDERSEN

Beboere i Jennumparken ser allerede frem mod forbedringer af området, men nu er der også midler på vej til de offentlige veje i og omkring boligområdet. Beboerne har givet udtryk for, at de føler sig utrygge, når de eller deres børn skal krydse Garnisonsvej til klubben ”Byggern”, hvor mindst 100 børn dagligt krydser vejen, og det har man nu taget til efterretning i Byrådet, hvor der er afsat penge til at forbedre området for netop de bløde trafikanter. 

Allerede sidste år blev der vedtaget en plan, støttet af Landsbyggefonden, for en stor modernisering af infrastrukturen af udearealerne i Jennumparken til en anlægsværdi på 39 millioner kroner. 

De midler må dog kun anvendes på de arealer, hvor boligforeningerne står som ejer, og derfor bliver der nu altså afsat yderligere midler til projekter på det offentlige vejareal. Det sker for at 

sikre den bedst mulige kobling mellem investeringerne i boligområderne og kommunens egne arealer. 

Farlig vej for børn

Borgere i Jennumparken mener ifølge Randers Kommune, at vejen Gl. Jennumvej er både lang og monoton fra Ringboulevarden til Nordre Fælled, hvor daginstitutionen Myretuen ligger, og hvor forældre og børn dagligt færdes til og fra institutionen.

Det er vejens forløb, beboerne føler sig utrygge ved, og de har i den forbindelse ønsket at åbne mere op og skabe bindeled til kaserneområdet og butiks- og erhvervsområdet ved Mariagervej. 

Ifølge beboerne er det særligt de lette trafikanter, der er udsatte i krydset Garnisonsvej/Flyvervej, og selvom en trafiktælling, som forvaltningen har foretaget i området, viser, at hastigheden passer til de nuværende 40 km/t, så er der alligevel så megen utryghed i området, at man nu afsætter midler til netop det område. 

Vild natur og parkering

Randers Kommune kommer derfor i det nye år til at foretage flere ændringer i området på veje og stier, som tilhører kommunen selv. 

Det gør den blandt andet ved Gl. Jennumvej, der trafiksaneres med mulighed for at beplante vild natur, og så vil det blive tilladt at parkere i den ene side af vejen. 

Der er også krydsningsheller på vej til de steder, hvor det giver mening at krydse vejen, ligesom man påtænker at indsnævre kørebanen fra de nu 10 meter til 6 meter. Ved Garnisonsvej, som også er ca. 10 meter bred, vil der være de samme overvejelser, og her vil man bl.a. sikre krydsningspunkter ved Husarvej. 

Alle tiltag er målrettet at forbedre sikkerheden for de lette trafikanter og at gøre det mere trafiksikkert for de mange skolebørn til Nørrevangsskolen.

Også for cyklisterne er der forbedringer på vej. Man vil nemlig omlægge stiafslutningen ved Flyvervej, så cyklister mod nord ledes over i højre side af Garnisonsvej inden krydset ved Flyvervej. Derudover bliver enkelte p-pladser fjernet eller ændret på boligforeningens område, så bakkemanøvrer ud i krydset på den måde undgås.

Forvandling af Jennumparken

De senere år har der fra kommunens side været stort fokus på at forbedre Jennumparken. Det kommende anlægsprojekt er i høj grad møntet på at skabe tryghed blandt beboerne og åbne Jennumparken mere for resten af byen. 

“Ændringerne kommer blandt andet til at betyde, at vi kan skabe en mere levende bydel i Randers, hvor smuk natur får lov at blomstre, og hvor der er mulighed for at skabe fællesskab på tværs af byen,” sagde borgmester i Randers Kommune Torben Hansen til Din Avis, da projektet blev vedtaget. 

Jennumparken har tidligere været på den såkaldte Ghettoliste og er i dag betegnet som et udsat boligområde. Området overskrider således både beskæftigelses- og uddannelsesparameteret, og er samtidig tæt på at overskride kravet om, at 50 procent af beboerne ikke må være fra ikke-vestlige lande.