Nytårsdøgnet er årets travleste for landets brandvæsener. Med din hjælp kan brandvæsenet få et roligere døgn – og du kan samtidig sikre din bolig mod brand.

Nytårsdøgnet er årets travleste døgn for brandvæsenet. Brandfolkene rykker i gennemsnit ud over 500 gange, oplyser Danske Beredskaber i en pressemeddelelse.

Det er ca. fem gange så mange udrykninger som på et gennemsnitsdøgn

Travlheden skyldes i vidt omfang container- eller affaldsbrande. I gennemsnit var 217 af udrykningerne til container- eller affaldsbrande. Det er mere end 40 gange så mange som normalt.

”En stor del af udrykningerne i nytårsdøgnet er til containere eller affald. Når der er brand i containere eller affald i nytårsdøgnet, så er der en vis formodning om, at det ofte drejer sig om påsatte brande. Når man smider fyrværkeri i containere og skraldespande, kan det hurtigt udvikle sig til en brand, og så får brandvæsenet travlt,” siger Danske Beredskabers sekretariatschef, Bjarne Nigaard, og minder om, at en brand, der begynder i en container, sagtens kan brede sig til nærliggende bygninger.

De 5 fyrværkeriråd

Brug altid beskyttelsesbriller

Brug kun godkendt og aldrig hjemmelavet eller ulovligt fyrværkeri

Hold aldrig tændt fyrværkeri i hånden

Hold sikkerhedsafstanden og læn dig ikke ind over fyrværkeriet

Gå aldrig tilbage til en fuser

Reducér risikoen for brand

Du kan medvirke til at gøre nytårsdøgnet lettere for landets brandfolk.

”Vi har ikke altid kontrol over, hvor fyrværkeriet ender. Men inden nytårsdøgnet kan vi begynde med at rydde op omkring vores boliger, i åbne carporte og på altaner, så er vi godt på vej. Nytårsaften skal vi overholde sikkerhedsafstandene og undersøge, om der er særligt brændbare materialer i nærheden, inden vi skyder fyrværkeriet af. Er der eksempelvis bygninger med stråtag i nærheden, er sikkerhedsafstanden for affyring af raketter 200 meter og 100 meter for andet fyrværkeri,” siger forebyggelsesekspert i Beredskabsstyrelsen Mads Dalgaard.

Fem råd fra Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen til et brandsikkert nytår:

Luk og lås døre til garage og skur.

Placér affaldscontainere m.v. i god afstand fra bygninger, luk låget og lås dem om muligt.

Fjern brændbart materiale fra carport, altan, kælderskakt og lignende.

Benyt kun godkendt fyrværkeri og overhold sikkerhedsafstandene, der skal fremgå af fyrværkeriet. Husk dobbelt afstand i vindens retning.

Brug fyrværkeriet, som det er tiltænkt, og hvor det er tiltænkt – og hold afstand!

Følg også de fem fyrværkeriråd for at reducere risikoen for personskader – læs mere på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside: www.sik.dk/privat/fyrvaerkeri

Husk stadig afstand til håndspritten

Du skal selvfølgelig også fortsat være opmærksom på at holde afstand mellem håndsprit og ild. Hold derfor håndspritten væk fra bordbomber og nytårsfyrværkeri.

FAKTA

De seneste fem år er landets brandvæsener rykket ud 521 gange i nytårsdøgnet

Udrykninger i nytårsdøgnet (gennemsnitstal)

De seneste fem år er landets brandvæsener rykket ud 521 gange i nytårsdøgnet.

217 udrykninger var til brande i containere eller affald.

151 udrykninger var til brande i bygninger, mens de øvrige bl.a. var til naturbrande og bilbrande.

Nytårsdøgnet dækker perioden fra kl. 12 den 31. december til kl. 12 den 1. januar.

Statistikken er opgjort på baggrund af brandvæsenernes indberetninger i Beredskabsstyrelsens ODIN-database.