Justesens Plæne får i fremtiden en vigtig opgave med at beskytte dele af Randers By mod oversvømmelser. Området kan også bruges rekreativt. Men til hvad?

Projektet er en del af udviklingsplanen for Flodbyen Randers og bliver kaldt Tidevandsparken. Her skal et dige beskytte dele af Randers by mod oversvømmelser fra Gudenåen, mens et område skal håndtere overfladevand fra Randers by. Det er meningen at anlæggene skal give mulighed for at udnytte området til andre formål – ligesom det fx er tilfældet med regnvandsbassinet på Østervold.

Ifølge debathæftet, som Randers Kommune har udarbejdet i forbindelse med projektet, så løber regnvand fra byen i dag i underjordiske rør til Gudenåen.

På sigt kan der opstå behov for, at vandet i stedet pumpes forbi diget. Derfor skal der delvist nedgraves en pumpestation samt et nedsænket areal til opsamling af regnvand mellem diget og Tørvebryggen i den vestlige del af plænen. Anlæg til håndtering af regnvand indbygges så vidt muligt i diget og tilpasses områdets øvrige anvendelse f.eks. den eksisterende cykelsti til Den Blå Bro og mulighederne for ophold ved diget.

Du kan komme med gode ideer og forslag til de tekniske anlæg på Justesens Plæne frem til 18. januar 2022 på www.Randers.dk

Kijo