Status på Visit Aarhus turismeindsats i Randers viser ikke det fulde billede, mener VisitAarhus direktør, mens den afgående formand for Udviklingsrådet råder kommende byrødder til at holde et vågent øje med området.

KIAN JOHANSEN

Det hjælper at løfte telefonrøret og spørge direkte til, hvordan VisitAarhus synes det går med at hjælpe på turismen i Randers.

For læser du kun det stykke papir som det politiske Udviklingsudvalg i Randers Kommune fik, kort tid før juleferien sænkede sig 16. december, så tegner der sig et billede af en turismeindsats, hvor Corona har spillet en stor negativ rolle, men også viser, at mange af de parametre som Visit Aarhus har skrevet under på at man skal måle dem på, ikke kan måles, eller ikke er overholdt.

Kontrakten er indgået i 2020 og løber frem til udgangen af 2022. Så der er endnu ikke tale om en genforhandling, men blot om en status.

Genkender ikke billedet

Men afrapporteringen er ikke hele sandheden, forklarer Pia Lange Christensen, der er direktør for VisitAarhus.

Da Din Avis præsenterer hende for tallene og teksten i det papir som Udviklingsudvalget har kigget på 16. december, lyder det.

”Der er skabt flere gode resultater trods svære tider. Overnatningerne i Randers havde frem til oktober 2021 en vækst på 6,4 procent i forhold til sidste år, og oktober var en rekordmåned med en stigning på 23 procent. Vi har haft mange danske gæster, og det kan vi bl.a. se på den mobile turistinformation, som i år har hjulpet 13.200 gæster i Randers mod 9.500 sidste år,” påpeger hun.

FAKTA

Det stod i VisitAarhus 2021 afrapportering 16. december til politikerne i Randers:

Resultatkontrakten med VisitAarhus indeholder tre indikatorer samt tre direkte mål:

Indikatorer

Øget vækst i turismeomsætning over landsgennemsnittet.

Udgangspunktet er omsætningstallet fra 2018 på 589 mio. kr. Der er tale om et fald fra 2017 til 2018 på 4,2 pct. For god ordens skyld gøres opmærksom på, at der ikke foreligger tal for kontraktperioden (2020), hvorfor det ikke er muligt at vurdere om målet er realiseret eller ej.

Øget vækst i overnatninger over landsgennemsnittet.

Målet er ikke realiseret. I Randers Kommune har der været en vækst på 4,9% i perioden januar til september 2021 sammenlignet med samme periode 2020. På landsplan har der været en vækst på 5,7%, hvorfor målet ikke er realiseret.

Øget, samlet antal besøgende hos Randers Regnskov, Memphis Mansion og Water & Wellness.

Randers Regnskov og Water og Wellness har efter genåbningen haft fine besøgstal og oplevet fremgang i juli og august. Der foreligger ikke oplysninger fra Memphis Mansion.

Direkte mål

Samarbejde med primære turismeaktører i Randers Kommune.

Visit Aarhus har i 2021 41 partnere blandt Randers Kommunes turismevirksomheder. Det er 12 nye partnere i forhold til 2020.

Min. 10 årlige artikler el. indslag om turismeoplevelser i Randers Kommune.

Målet er realiseret. Der har således været udsendt 6 pressemeddelelser, 16 opslag på linkedIn specifikt omhandlende turismeoplevelser i Randers Kommune, hertil en række forskellige markedsføringskampagner målrettet det tyske, norske og svenske marked. Ligeledes markedsføres oplevelsesprodukterne på det danske marked via tematiske fortællinger på tværs af sociale medier og platforme.

Min. 5 pct. øget antal besøgende på digitale platforme, hvor oplevelser i Randers Kommune indgår.

Målingen heraf er ikke valid, da der undervejs er nye lovpligtige cookie pop-ups som giver stor uoverensstemmelse imellem den reelle trafik på siderne og de besøgende, som er mulige at spore i f.eks. den betalte kampagnetrafik.

”Turismen i Randers havde en god sommer og et godt efterår, inden den seneste nedlukning. De tal politikerne får præsenteret er fra september og viser ikke den nyeste positive udvikling. Desuden har Randers en god vækst i forhold til mange andre områder i Danmark, der har været hårdere ramt end Østjylland. Så der er flere positive ting at glæde sig over.”

”Turismen i Randers har helt klart haft nogle store ting at kæmpe imod, men på trods af det, så viser Randers fremgang. Og Randers er jo del af Aarhusregionen, som for andet år i træk den destination i Danmark men flest danske sommergæster,” lyder pointen.

Der har været pænt med overnatninger i Randers, på hotellerne, eller campingpladserne.

”Og så er jeg helt sikker på, at Randers har nydt godt af endagsbesøg fra de rekordmange sommerhusgæster på Djursland, der har søgt oplevelser. Og her har Randers kunnet levere, især Randers Regnskov og Water and Wellnes har haft gode besøgstal.”

Hun peger blandt flere andre parametre på, at VisitAarhus også har øget samarbejdet med flere primære turismeaktører i Randers. Det er blevet til 12 flere end i 2020.

Nøgternt set burde et nyetableret turismesamarbejde i Randers naturligt vækste i antallet af turismeaktører, da man naturligvis ikke er i kontakt med alle relevante parter i en opstartsfase, så spørgsmålet er, hvor betydningsfuldt lige netop det måltal er.

Her er den vedhæftede grafik, som politikerne i Udviklingsudvalget blev præsenteret for 16. december 2021. Vi gør opmærksom på, at tallene ikke er retvisende, da de enten er fra 2019, 2020 eller senest fra juni 2021.

Stor forståelse

Den afgående formand for Udviklingsudvalget, Christian Brøns (V) er kun blevet bedt om at forholde sig til punktet om afrapporteringen fra VisitAarhus.

Og han mener, at de kommende politikere i det nye udvalg, der fra årsskiftet kommer til at hedde Erhverv og Planudvalget bør holde nøje øje med udviklingen i turismen.

”Vi har dels sat ambitiøse mål og de blev sat før Coronaen kom til, så det er ikke nogen overraskelse at måltallene ikke holder helt præcist. Det har vi som politikere en stor forståelse for,” lyder det fra Christian Brøns.

”Vi er i løbende dialog med VisitAarhus og det råder jeg også de kommende politikere af udvalget til at have og at bestemt tage det alvorligt. Jeg erkender, at det er uhensigtsmæssigt at måle på parametre der tilsyneladende ikke kan måles på. Det bør man kigge på igen.”