Børge Sundahl blev valgt som æresmedlem efter mere end 50 års aktivt virke.

Socialdemokratiet Langå og Omegn har holdt generalforsamling i Kulturhuset Langå 3. marts. På generalforsamlingen blev Børge Sundahl udnævnt som æresmedlem efter mere end 50 års virke i foreningens tjeneste. Børge Sundahl har siddet som byrådsmedlem i daværende Langå Kommune i fire perioder og var blandt andet med til at få bygget plejehjemmet Kildevang og Munkholmskolen.

Foreningens byrådsmedlemmer, Christian Pedersen og Karen Lagoni takkede for valget ved efterårets kommunalvalg i 2021 og orienterede om deres arbejde i Randers Byråd.

Christian Pedersen har fået plads i Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget, bestyrelsen for Vandmiljø Randers, Bestyrelsen for Midttrafik, Bevaringsudvalget og er suppleant i Bygningsforbedringsudvalget.

Karen Lagoni har fået plads i Erhvervs- og Planudvalget (hvor hun er næstformand), Miljø- og Teknikudvalget, Omsorgsudvalget, Bevaringsudvalget, Bygningsforbedringsudvalget, Gudenåkomiteen, Limfjordsrådet, KL’s delegeretmøde og §17, stk. 4-udvalget for bæredygtig udvikling i Flodbyen Randers.

Gitte Færgemann takkede for valget til Regionsrådet i Region Midtjylland og orienterede om sit arbejde der. Gitte Færgeman har fået plads i Udvalget for nære sundhedstilbud, Udvalget for lighed i sundhed, bestyrelsen for Paderup Gymnasium, samarbejdsudvalget for fysioterapi og samarbejdsudvalget på kiropraktikområdet; hun er formand for de to sidstnævnte udvalg.

Generalforsamlingen indstillede Iben Sønderup som folketingskandidat, hvortil hun formelt skal genvælges på kredsgeneralforsamling i Socialdemokratiet Randers Sydkreds ultimo marts.