På VIA i Randers har man set et fald i kvote 2-ansøgninger på knap 40 procent. » I år tyder alt på, at der igen er mange unge, der har planlagt at holde sabbatår og derfor venter med at søge ind på uddannelser,« siger professionshøjskoledirektør Kirsten Suhr Bundgaard.

AF ANDERS MICHAELSEN

15. marts klokken 12 var deadline for at søge videregående uddannelse i kvote 2. Her var den generelle tendens landet over, at søgningen faldt.

Det var også tilfældet i Randers, hvor VIAs uddannelser til pædagog, psykomotorisk terapeut, professionsbachelor i skat og sygeplejerske tilsammen har modtaget 463 ansøgninger i kvote 2 mod 765 sidste år.

Det er et samlet fald på knap 40 procent. Nedgangen er dog mindre, når man kigger på 1. prioritetsansøgninger. I år har 203 valgt at sætte Randers allerøverst på deres ønskeliste. Sidste år var det tal 264. En nedgang på 23 procent.

»Dykket i ansøgningstallene skal ses i lyset af, at der har været meget høje ansøgningstal de seneste to år. Under corona-pandemien har ekstra mange unge valgt at gå i gang med deres uddannelse, fordi de ikke har haft mulighed for at tilbringe sabbatår med for eksempel udenlandsrejser. I år tyder alt på, at der igen er mange unge, der har planlagt at holde sabbatår og derfor venter med at søge ind på uddannelser,« siger Kirsten Suhr Bundgaard, der er professionshøjskoledirektør i VIA University College i en pressemeddelelse og tilføjer:

»Det kan også have spillet ind på kvote 2-søgningen, at de stærke og samfundskritiske professioner som lærer, pædagog og sygeplejerske uretmæssigt har været genstand for kritik i de senere år. Det er virkelig ærgerligt, for de uddannelser er helt afgørende for vores velfærdssamfund,« understreger Kirsten Bundgaard.

»Kritisk for velfærdssamfundet«

Dykket i antallet af ansøgninger bekymrer VIAs professionshøjskoledirektør, fordi faldet kan forstærke udfordringerne med at få uddannet nok kvalificeret arbejdskraft til at imødekomme arbejdsmarkedets behov.

Allerede i dag er der rekrutteringsudfordringer i den offentlige sektor. Opgørelser viser for eksempel, at tæt på en tredjedel af opslåede stillinger som sygeplejerske og pædagog ikke bliver besat i Region Midtjylland, fordi arbejdsløsheden er historisk lav.

»Analysetal fra Damvad Analytics viser, at vi i Region Midtjylland i 2030 vil komme til at mangle 4.100 pædagoger, 1.400 lærere, 2.200 sygeplejersker og 400 socialrådgivere. Derfor er det yderst bekymrende og kritisk for velfærdssamfundet, når vi nu kan se, at endnu færre end hidtil søger ind på disse uddannelser,« siger VIAs professionshøjskoledirektør Kirsten Suhr Bundgaard.

Alle ansøgninger via kvote 2 bliver i den kommende tid behandlet i VIAs Optagelsescenter. Den 5. juli er der ansøgningsfrist i kvote 1. Uanset ansøgningstidspunktet får alle ansøgere til VIAs uddannelser i Randers besked den 28. juli, om de er optaget på deres ønskede uddannelse eller ej.

Sådan er søgningen til VIA Randers

Samlet for alle VIAs fire uddannelser (sygeplejerske, pædagog, psykomotorisk terapeut og professionsbachelor i skat) i Randers:

Ansøgninger i kvote 2 i alt:
2022: 463 ansøgninger (39,47 procent færre)
2021: 765 ansøgninger

Førsteprioritetsansøgninger:
2022: 203 ansøgninger (23 procent færre)
2021: 264 ansøgninger

Kilde: VIA Randers.